Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Mỹ Xuyên- Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV THÁI AN
Mã số thuế:

2200757859

Địa chỉ: Số 90/20 Phan Thanh Giản, ấp Châu Thành, Thị trấn Mỹ Xuyên , Huyện Mỹ Xuyên , Sóc Trăng
Address: No 90/20 Phan Thanh Gian, Chau Thanh Hamlet, My Xuyen Town, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17/01/2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT MỸ XUYÊN
Mã số thuế:

2200756319

Địa chỉ: 153 Lê Lợi - ấp Châu Thành, Thị trấn Mỹ Xuyên , Huyện Mỹ Xuyên , Sóc Trăng
Address: 153 Le Loi - Ap Chau Thanh, My Xuyen Town, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT MỸ XUYÊN
Mã số thuế:

2200756326

Địa chỉ: 153 Lê Lợi - ấp Châu Thành, Thị trấn Mỹ Xuyên , Huyện Mỹ Xuyên , Sóc Trăng
Address: 153 Le Loi - Ap Chau Thanh, My Xuyen Town, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT MỸ XUYÊN
Mã số thuế:

2200756333

Địa chỉ: 153 Lê Lợi - ấp Châu Thành, Thị trấn Mỹ Xuyên , Huyện Mỹ Xuyên , Sóc Trăng
Address: 153 Le Loi - Ap Chau Thanh, My Xuyen Town, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT MỸ XUYÊN
Mã số thuế:

2200756340

Địa chỉ: 153 Lê Lợi - ấp Châu Thành, Thị trấn Mỹ Xuyên , Huyện Mỹ Xuyên , Sóc Trăng
Address: 153 Le Loi - Ap Chau Thanh, My Xuyen Town, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/12/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN TỔNG HỢP PHƯỚC BÁ
Mã số thuế:

2200752628

Địa chỉ: Số 86/58 đường Trần Hưng Đạo, ấp Hòa Mỹ, Thị trấn Mỹ Xuyên , Huyện Mỹ Xuyên , Sóc Trăng
Address: No 86/58, Tran Hung Dao Street, Hoa My Hamlet, My Xuyen Town, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23/10/2018

CÔNG TY TNHH THÀNH PHÁT 86
Mã số thuế:

2200750405

Địa chỉ: Số 01, ấp Khu 4, Xã Thạnh Phú , Huyện Mỹ Xuyên , Sóc Trăng
Address: No 01, Khu 4 Hamlet, Thanh Phu Commune, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 21/08/2018

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN MỸ XUYÊN
Mã số thuế:

2200749463

Địa chỉ: Số 3A Lê Lợi - ấp Châu Thành, Thị trấn Mỹ Xuyên , Huyện Mỹ Xuyên , Sóc Trăng
Address: No 3a Le Loi - Ap Chau Thanh, My Xuyen Town, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 27/07/2018

Công Ty TNHH Mtv Giống Thủy Sản Hải Long Vn
Mã số thuế:

2200744867

Địa chỉ: Số 68 Ấp Hòa Phuông, Xã Hòa Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 68 Hoa Phuong Hamlet, Hoa Tu 1 Commune, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hòa Tú 1, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 08-03-2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẠI LÝ XĂNG DẦU MINH CHIẾN
Mã số thuế:

2200742228

Địa chỉ: ấp Sóc Bưng, Xã Thạnh Phú , Huyện Mỹ Xuyên , Sóc Trăng
Address: Soc Bung Hamlet, Thanh Phu Commune, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 10/01/2018

CÔNG TY TNHH DƯƠNG HOÀI
Mã số thuế:

2200741714

Địa chỉ: 255 Trần Hưng Đạo, ấp Hòa Mỹ, Thị trấn Mỹ Xuyên , Huyện Mỹ Xuyên , Sóc Trăng
Address: 255 Tran Hung Dao, Hoa My Hamlet, My Xuyen Town, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09/01/2018

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ MIỀN TÂY-CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
Mã số thuế:

1501071451-001

Địa chỉ: Trần Hưng Đạo, ấp Hòa Mỹ, Thị trấn Mỹ Xuyên , Huyện Mỹ Xuyên , Sóc Trăng
Address: Tran Hung Dao, Hoa My Hamlet, My Xuyen Town, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19/12/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp