Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP PHÚ LỢI

Ngày thành lập: 24/12/2018

Địa chỉ: Nhà sinh hoạt cộng đồng ấp 4, Thị trấn Long Phú , Huyện Long Phú , Sóc Trăng
Address: Nha Sinh Hoat Cong Dong Ap 4, Long Phu Town, Long Phu District, Soc Trang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Trồng lúa (Growing rice)

Mã số thuế 2200755594
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Long Phú
Người đại diện Dương Thanh Tùng
Địa chỉ N.Đ.diện ấp 4, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Delegate address Hamlet 4, Long Phu Town, Long Phu District, Soc Trang Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính