Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Long Phú- Huyện Long Phú- Sóc Trăng

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI TÔN TRƯỜNG THẮNG
Mã số thuế:

3700571903-006

Địa chỉ: ấp 1, Thị trấn Long Phú , Huyện Long Phú , Sóc Trăng
Address: Hamlet 1, Long Phu Town, Long Phu District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại (Forging, stamping, pressing and laminating metal; refining metal powder )

Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24/05/2017

CÔNG TY TNHH MTV PHOTOCOPY LUẬN
Mã số thuế:

2200726949

 Điện thoại:

(0237) 5844324

Địa chỉ: E70/5, ấp 5, Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Address: E70/5, Hamlet 5, Long Phu Town, Long Phu District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác (Photocopying, document preparing and other special office assistance )

Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 08/12/2016

Công Ty TNHH Thiết Bị Văn Phòng Quốc Trung
Mã số thuế:

2200717567

 Điện thoại:

(028) 19470470

Địa chỉ: Số 13/1, ấp 1 - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
Address: No 13/1, Hamlet 1, Long Phu Town, Long Phu District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24-02-2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Liệu Xây Dựng Bi
Mã số thuế:

2200708121

 Điện thoại:

(0299) 3856511

Địa chỉ: ấp 4 - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
Address: Hamlet 4, Long Phu Town, Long Phu District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-12-2015

Chi Nhánh 1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Trí Dũng
Mã số thuế:

2200683043-001

 Điện thoại:

0918.336.369

Địa chỉ: ấp 2 - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
Address: Hamlet 2, Long Phu Town, Long Phu District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-09-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quân Tuyến
Mã số thuế:

2200700299

 Điện thoại:

0902.965.421

Địa chỉ: Số 24/2, ấp 2 - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
Address: No 24/2, Hamlet 2, Long Phu Town, Long Phu District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 20-05-2015

1 2 3 4 Tiếp