Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Long Phú- Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quách Tùng
Mã số thuế:

2200769526

Địa chỉ: Thửa đất số 1220, tờ bản đồ số 03, Ấp Tân Quy A, Xã Tân Hưng, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 1220, To Ban Do So 03, Tan Quy A Hamlet, Tan Hung Commune, Long Phu District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Tân Hưng, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07-11-2019

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÁM HẬU
Mã số thuế:

2200745250

 Điện thoại:

0968.614.717

Địa chỉ: Thửa đất 877, TBĐ số 3, ấp Nhì, Xã Châu Khánh , Huyện Long Phú , Sóc Trăng
Address: Thua Dat 877, TBD So 3, Nhi Hamlet, Chau Khanh Commune, Long Phu District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Châu Khánh, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 19/03/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CỬA HÀNG XĂNG DẦU THỊNH PHÁT
Mã số thuế:

2200743158

 Điện thoại:

0989.809.783

Địa chỉ: Thửa đất 941, tờ bản đồ sô 4, ấp Phú Thứ, Xã Phú Hữu , Huyện Long Phú , Sóc Trăng
Address: Thua Dat 941, To Ban Do So 4, Phu Thu Hamlet, Phu Huu Commune, Long Phu District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Phú Hữu, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25/01/2018

CÔNG TY TNHH SANH HÒA
Mã số thuế:

2200739592

Địa chỉ: Thửa đất số 576 tờ bản đồ số 6 ấp Mương Tra, Xã Tân Thạnh , Huyện Long Phú , Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 576 To Ban Do So 6 Ap Muong Tra, Tan Thanh Commune, Long Phu District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Xã Tân Thạnh, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 05/12/2017

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHIÊN LIỆU HDCT - CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
Mã số thuế:

1801342173-002

Địa chỉ: ấp Saintard, Xã Tân Thạnh , Huyện Long Phú , Sóc Trăng
Address: Saintard Hamlet, Tan Thanh Commune, Long Phu District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Thạnh, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31/10/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHƯỢNG NHUNG - CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHƯỢNG NHUNG 4
Mã số thuế:

2200210015-003

Địa chỉ: ấp Ngãi Hội 1, Thị Trấn Đại Ngãi , Huyện Long Phú , Sóc Trăng
Address: Ngai Hoi 1 Hamlet, Dai Ngai Town, Long Phu District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 13/10/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp