Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH ĐỖ THANH HUYỀN

Ngày thành lập: 06/05/2016

Địa chỉ: Số 35, ấp 1, Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Address: No 35, Hamlet 1, Trinh Phu Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Mã số thuế 2200720023-002
Điện thoại/ Fax:0976.848.883
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Kế Sách
Người đại diện Đỗ Thanh Huyền
Địa chỉ N.Đ.diện Số 124 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Delegate address No 124, Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7, Soc Trang City, Soc Trang Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Môn bài
  • Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính