Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Trinh Phú- Huyện Kế Sách- Sóc Trăng

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI TRÍ PHONG THƯ
Mã số thuế:

2200721122-001

 Điện thoại:

0969.502.175

Địa chỉ: Số 51/1, ấp 9, Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Address: No 51/1, Hamlet 9, Trinh Phu Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06/07/2016

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VUI CHƠI GIẢI TRÍ DƯƠNG MINH HIẾU CHI NHÁNH 2
Mã số thuế:

2200720496-002

 Điện thoại:

0934.141.058

Địa chỉ: Số 297/4 ấp 9, Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Address: No 297/4 Hamlet 9, Trinh Phu Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03/06/2016

Công Ty TNHH Xăng Dầu Phát Thành
Mã số thuế:

2200720312

Địa chỉ: Số 180A, ấp 10 - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: No 180a, Hamlet 10, Trinh Phu Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 10-05-2016

CHI NHÁNH 3 CÔNG TY TNHH ĐỖ THANH HUYỀN
Mã số thuế:

2200720023-003

 Điện thoại:

0976.848.883

Địa chỉ: Số 1147/9, ấp 9, Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Address: No 1147/9, Hamlet 9, Trinh Phu Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06/05/2016

CHI NHÁNH 2 CÔNG TY TNHH ĐỖ THANH HUYỀN
Mã số thuế:

2200720023-002

 Điện thoại:

0976.848.883

Địa chỉ: Số 35, ấp 1, Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Address: No 35, Hamlet 1, Trinh Phu Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06/05/2016

CHI NHÁNH 1 CÔNG TY TNHH ĐỖ THANH HUYỀN
Mã số thuế:

2200720023-001

 Điện thoại:

0976.848.883

Địa chỉ: Số 5/3, ấp 3, Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Address: No 5/3, Hamlet 3, Trinh Phu Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06/05/2016

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Trinh Phú
Mã số thuế:

2200347531

Địa chỉ: ấp 9 - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: Hamlet 9, Trinh Phu Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 02-07-2009

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hữu Lộc
Mã số thuế:

2200218430

 Điện thoại:

(0299) 3878957

Địa chỉ: 182A ấp 10 - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: 182a Hamlet 10, Trinh Phu Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 02-02-2004