Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thới An Hội- Huyện Kế Sách- Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC VÀ DỊCH VỤ ĐẤT MỚI
Mã số thuế:

2200747402

Địa chỉ: Số 195 ấp Ninh Thới, Xã Thới An Hội , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: No 195 Ninh Thoi Hamlet, Thoi An Hoi Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24/05/2018

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Game Giải Trí Hoàng Thanh - Chi Nhánh Số 07
Mã số thuế:

2100598309-007

 Điện thoại:

0945.246.248

Địa chỉ: 343 Xóm Đồng 2 - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: 343, Dong 2 Hamlet, Thoi An Hoi Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-12-2015

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuyết Hương Phát - Sóc Trăng 18
Mã số thuế:

1900593386-020

 Điện thoại:

0907.397.439

Địa chỉ: ấp Xóm Đồng 1 - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: Ap, Dong 1 Hamlet, Thoi An Hoi Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-09-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Liệu Xây Dựng Trang Trí Nội Thất Huỳnh Minh Trang
Mã số thuế:

2200669779

Địa chỉ: 502/1 ấp An Nhơn - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: 502/1 An Nhon Hamlet, Thoi An Hoi Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-09-2012

Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Kinh Tế - Rừng Bền Vững Toàn Cầu Tại Tỉnh Sóc T
Mã số thuế:

0104848443-104

 Điện thoại:

0903.787.271

Địa chỉ: ấp Xóm Đồng - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: Ap, Dong Hamlet, Thoi An Hoi Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Trồng rừng và chăm sóc rừng (Afforestation, tending and nursing of forest trees)

Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 02-03-2011

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Thới An Hội
Mã số thuế:

2200350220

Địa chỉ: ấp Ninh Thới - Xã Thới An Hội - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: Ninh Thoi Hamlet, Thoi An Hoi Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-07-2009