Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phong Nẫm- Huyện Kế Sách- Sóc Trăng

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lê Văn Phú
Mã số thuế:

2200721789

Địa chỉ: Số 3/1, ấp Phong Thạnh - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: No 3/1, Phong Thanh Hamlet, Phong Nam Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Phong Nẫm, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 01-07-2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vui Chơi Giải Trí Dương Minh Hiếu
Mã số thuế:

2200720496

Địa chỉ: Số 158/4 ấp Phong Thới - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: No 158/4 Phong Thoi Hamlet, Phong Nam Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Phong Nẫm, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 13-05-2016

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Phong Nẫm
Mã số thuế:

2200350301

Địa chỉ: ấp phong hoà - Xã Phong Nẫm - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: Phong Hoa Hamlet, Phong Nam Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Phong Nẫm, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-07-2009