Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Kế An- Huyện Kế Sách- Sóc Trăng

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU SẢN XUẤT PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT VẠN TIẾN PHÁT TỈNH SÓC TRĂNG
Mã số thuế:

0314226304-002

 Điện thoại:

0902.414.518

Địa chỉ: Số 1/7, ấp Chót Dung, Xã Kế An , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: No 1/7, Chot Dung Hamlet, Ke An Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Kế An, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 27/06/2017

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Game Giải Trí Hoàng Thanh - Chi Nhánh Số 8
Mã số thuế:

2100598309-008

 Điện thoại:

0945.246.248

Địa chỉ: Số 112/1, ấp Lung Đen - Xã Kế An - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: No 112/1, Lung Den Hamlet, Ke An Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Kế An, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 29-01-2016

Chi Nhánh 16 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Trí Dũng
Mã số thuế:

2200683043-017

 Điện thoại:

0918.336.369

Địa chỉ: ấp số 1 - Xã Kế An - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: So 1 Hamlet, Ke An Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Kế An, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 02-12-2015

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Kế An
Mã số thuế:

2200348567

Địa chỉ: ấp Xóm Chòi - Xã Kế An - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: Ap, Choi Hamlet, Ke An Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Kế An, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03-07-2009