Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Ba Trinh- Huyện Kế Sách- Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mãi Thủy
Mã số thuế:

2200721838

Địa chỉ: Thửa đất số 130, Tờ bản đồ số 55, ấp 6 - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 130, To Ban Do So 55, Hamlet 6, Ba Trinh Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-07-2016

CHI NHÁNH 4 CÔNG TY TNHH ĐỖ THANH HUYỀN
Mã số thuế:

2200720023-004

 Điện thoại:

0976.848.883

Địa chỉ: Số 255/9, ấp 5, Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Address: No 255/9, Hamlet 5, Ba Trinh Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06/05/2016

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Game Giải Trí Hoàng Thanh - Chi Nhánh Số 9
Mã số thuế:

2100598309-009

 Điện thoại:

0945.246.248

Địa chỉ: Số 168/4, ấp 7 - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: No 168/4, Hamlet 7, Ba Trinh Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 29-01-2016

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Ba Trinh
Mã số thuế:

2200348951

Địa chỉ: ấp 6 - Xã Ba Trinh - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: Hamlet 6, Ba Trinh Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03-07-2009