Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Mỹ- Huyện Kế Sách- Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV GAME GIẢI TRÍ MINH TẦN - CHI NHÁNH SỐ 01
Mã số thuế:

2100598637-001

 Điện thoại:

0983.838.860

Địa chỉ: Số 551/6, ấp Phú Tây, Xã An Mỹ, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Address: No 551/6, Phu Tay Hamlet, An My Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã An Mỹ, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09/05/2016

Uỷ Ban Nhân Dân Xã An Mỹ
Mã số thuế:

2200350397

Địa chỉ: ấp Phú Tây - Xã An Mỹ - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: Phu Tay Hamlet, An My Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã An Mỹ, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-07-2009