Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã An Lạc Tây- Huyện Kế Sách- Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH YẾN THÀNH PHƯỢNG
Mã số thuế:

2200738038

Địa chỉ: Thửa đất số 18, Tờ bản đồ số 29, ấp An Lợi, Xã An Lạc Tây , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 18, To Ban Do So 29, An Loi Hamlet, An Lac Tay Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 26/10/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV HẢI THIÊN ĐĂNG
Mã số thuế:

1501066211-001

 Điện thoại:

0905.275.902

Địa chỉ: Số 672/2, ấp An Phú, Xã An Lạc Tây , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: No 672/2, An Phu Hamlet, An Lac Tay Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 02/06/2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VUI CHƠI GIẢI TRÍ DƯƠNG MINH HIẾU CHI NHÁNH 1
Mã số thuế:

2200720496-001

 Điện thoại:

0934.141.058

Địa chỉ: Số 188/1 ấp An Hòa, Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Address: No 188/1 An Hoa Hamlet, An Lac Tay Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03/06/2016

CHI NHÁNH 8 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ THÀNH ĐẠT
Mã số thuế:

2100590878-008

 Điện thoại:

(024) 6292933

Địa chỉ: Thửa đất 498, Tờ bản đồ 03, ấp An Hòa, Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Address: Thua Dat 498, To Ban Do 03, An Hoa Hamlet, An Lac Tay Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 26/05/2016

Công Ty TNHH Xăng Dầu Song Hoàn
Mã số thuế:

2200716933

 Điện thoại:

0982.225.079

Địa chỉ: ấp An Hòa - Xã An Lạc Tây - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: An Hoa Hamlet, An Lac Tay Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 29-01-2016

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuyết Hương Phát - Sóc Trăng 15
Mã số thuế:

1900593386-016

 Điện thoại:

0907.397.439

Địa chỉ: ấp An Hòa - Xã An Lạc Tây - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: An Hoa Hamlet, An Lac Tay Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14-09-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Hoàng Em
Mã số thuế:

2200633148

 Điện thoại:

(0299) 3878224

Địa chỉ: ấp An Hòa - Xã An Lạc Tây - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: An Hoa Hamlet, An Lac Tay Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-04-2012

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trí Đại
Mã số thuế:

2200519999

 Điện thoại:

(0299) 2213069

Địa chỉ: ấp An Thạnh - Xã An Lạc Tây - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: An Thanh Hamlet, An Lac Tay Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-04-2010

Dntn Hữu Lộc Chi Nhánh Xăng Dầu Trương Thanh Hoàng
Mã số thuế:

2200218430-001

 Điện thoại:

(0299) 3878957

Địa chỉ: ấp An Hòa - Xã An Lạc Tây - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: An Hoa Hamlet, An Lac Tay Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 21-01-2010

Uỷ Ban Nhân Dân Xã An Lạc Tây
Mã số thuế:

2200350252

Địa chỉ: ấp An Hoà - Xã An Lạc Tây - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: An Hoa Hamlet, An Lac Tay Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-07-2009