Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Uỷ Ban Nhân Dân Xã Trinh Phú

Ngày thành lập: 02-07-2009

Địa chỉ: ấp 9 - Xã Trinh Phú - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: Hamlet 9, Trinh Phu Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Mã số thuế 2200347531
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Kế Sách
Người đại diện
Địa chỉ N.Đ.diện Huyện Kế Sách-Sóc Trăng
Delegate address Ke Sach District, Soc Trang Province
Các loại thuế
  • Thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính