Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Trường Trung Học Cơ Sở Kế an

Ngày thành lập: 10-07-2009

Địa chỉ: ấp Số 1- Xã Kế An - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: So 1 Hamlet, Ke An Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Mã số thuế 2200357307
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Kế Sách
Người đại diện
Địa chỉ N.Đ.diện Huyện Kế Sách-Sóc Trăng
Delegate address Ke Sach District, Soc Trang Province
Các loại thuế
  • Thu nhập cá nhân

Ngành Đ.ký kinh doanh của Trường Trung Học Cơ Sở Kế an

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính