Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG HUỲNH TÂM

Ngày thành lập: 17/11/2017

Địa chỉ: 24A ấp An Định, Thị trấn Kế Sách , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: 24a An Dinh Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Mã số thuế 2200738750
Tên v.tắt/giao dịch )
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Kế Sách
Người đại diện Sơn Hoài Tâm
Địa chỉ N.Đ.diện 24A ấp An Định, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Delegate address 24a An Dinh Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Email tuyển dụng Đăng nhập

Doanh nghiệp tại Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV THÁI AN
Địa chỉ: Số 90/20 Phan Thanh Giản, ấp Châu Thành, Thị trấn Mỹ Xuyên , Huyện Mỹ Xuyên , Sóc Trăng
Address: No 90/20 Phan Thanh Gian, Chau Thanh Hamlet, My Xuyen Town, My Xuyen District, Soc Trang Province
Mã số thuế:

2200757859

Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17/01/2019