Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ XĂNG DẦU SỐ 11 - CỬA HÀNG XĂNG DẦU 108

Ngày thành lập: 14/12/2017

Địa chỉ: Thửa đất số 42, tờ bản đồ số 29, ấp An Ninh 2, Thị trấn Kế Sách , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 42, To Ban Do So 29, An Ninh 2 Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Mã số thuế 2200100291-005
Tên v.tắt/giao dịch )
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Kế Sách
Người đại diện Nguyễn Văn Hùng
Địa chỉ N.Đ.diện ấp Ngãi Hội 2, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng
Delegate address Ngai Hoi 2 Hamlet, Dai Ngai Town, Long Phu District, Soc Trang Province
Các loại thuế
  • Môn bài
  • Email tuyển dụng Đăng nhập

    Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính