Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Kế Sách- Huyện Kế Sách- Sóc Trăng

Công Ty TNHH Tm Dv Quốc Huy
Mã số thuế:

2200787606

 Điện thoại:

(0297) 5933237

Địa chỉ: Số 01 đường Ung Công Uẩn, ấp An Ninh 1, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 01, Ung Cong Uan Street, An Ninh 1 Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-01-2021

Công Ty TNHH Bia - Nước Giải Khát An Thành
Mã số thuế:

2200777573

Địa chỉ: Số 218 Tỉnh lộ 1, Ấp An Thành, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 218, Tinh Lo 1, An Thanh Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of beverages in specialized stores)

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 29-05-2020

Công Ty TNHH Mtv Dv Tm Văn Hồng
Mã số thuế:

2200775054

 Điện thoại:

0944844476

Địa chỉ: Thửa đất số 695, Tờ bản đồ số 2, Ấp An Ninh 2, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 695, To Ban Do So 2, An Ninh 2 Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thuỷ tinh và sản phẩm từ thuỷ tinh (Manufacture of glass and glass products)

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-03-2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TIN HỌC ĐIỆN TỬ T&N
Mã số thuế:

2200757739

 Điện thoại:

0939427271

Địa chỉ: Số 17A, Phạm Hùng, Thị trấn Kế Sách , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: No 17a, Pham Hung, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 16/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - CCT KẾ SÁCH
Mã số thuế:

2200756206

 Điện thoại:

(0299) 3876250

Địa chỉ: 150 Ung Công Uẩn, ấp An Thành, Thị trấn Kế Sách , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: 150 Ung Cong Uan, An Thanh Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT KẾ SÁCH
Mã số thuế:

2200756189

 Điện thoại:

(0299) 3876250

Địa chỉ: Số 150 đường Ung Công Uẩn ấp An Thành, Thị trấn Kế Sách , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: No 150, Ung Cong Uan Ap An Thanh Street, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT KẾ SÁCH
Mã số thuế:

2200756196

 Điện thoại:

(0299) 3876250

Địa chỉ: Số 150 đường Ung Công Uẩn ấp An Thành, Thị trấn Kế Sách , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: No 150, Ung Cong Uan Ap An Thanh Street, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT KẾ SÁCH
Mã số thuế:

2200756012

 Điện thoại:

(0299) 3876250

Địa chỉ: 150 Ung Công Uẩn, ấp An Thành, Thị trấn Kế Sách , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: 150 Ung Cong Uan, An Thanh Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 27/12/2018

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ XĂNG DẦU SỐ 11 - CỬA HÀNG XĂNG DẦU 108
Mã số thuế:

2200100291-005

Địa chỉ: Thửa đất số 42, tờ bản đồ số 29, ấp An Ninh 2, Thị trấn Kế Sách , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 42, To Ban Do So 29, An Ninh 2 Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14/12/2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp