Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Kế Sách- Huyện Kế Sách- Sóc Trăng

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - CCT KẾ SÁCH
Mã số thuế:

2200756206

Địa chỉ: 150 Ung Công Uẩn, ấp An Thành, Thị trấn Kế Sách , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: 150 Ung Cong Uan, An Thanh Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT KẾ SÁCH
Mã số thuế:

2200756189

Địa chỉ: Số 150 đường Ung Công Uẩn ấp An Thành, Thị trấn Kế Sách , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: No 150, Ung Cong Uan Ap An Thanh Street, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT KẾ SÁCH
Mã số thuế:

2200756196

Địa chỉ: Số 150 đường Ung Công Uẩn ấp An Thành, Thị trấn Kế Sách , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: No 150, Ung Cong Uan Ap An Thanh Street, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT KẾ SÁCH
Mã số thuế:

2200756012

Địa chỉ: 150 Ung Công Uẩn, ấp An Thành, Thị trấn Kế Sách , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: 150 Ung Cong Uan, An Thanh Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 27/12/2018

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ XĂNG DẦU SỐ 11 - CỬA HÀNG XĂNG DẦU 108
Mã số thuế:

2200100291-005

Địa chỉ: Thửa đất số 42, tờ bản đồ số 29, ấp An Ninh 2, Thị trấn Kế Sách , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 42, To Ban Do So 29, An Ninh 2 Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14/12/2017

CHI NHÁNH 5 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN TẤN LỢI
Mã số thuế:

2200718659-005

 Điện thoại:

0969.502.175

Địa chỉ: Số 538 ấp An Phú, Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
Address: No 538 An Phu Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04/04/2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Điện Tử Trương Đức Tâm - Chi Nhánh Vii
Mã số thuế:

2200700958-006

 Điện thoại:

(028) 34211222

Địa chỉ: 72ấp An Ninh 2 - Thị trấn Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: 72ap An Ninh 2, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17-12-2015

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Khang Minh Tại Sóc Trăng
Mã số thuế:

0304487392-003

 Điện thoại:

(0299) 6266775

Địa chỉ: 190 Tỉnh lộ 932, ấp An Thành - Thị trấn Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: 190, Tinh Lo 932, An Thanh Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07-12-2015

1 2 3 4 5 6 Tiếp