Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Chi Nhánh 16 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Trí Dũng

Ngày thành lập: 02-12-2015

Địa chỉ: ấp số 1 - Xã Kế An - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng
Address: So 1 Hamlet, Ke An Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Mã số thuế 2200683043-017
Điện thoại/ Fax:0918.336.369
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Kế Sách
Người đại diện Ngô Khắc Minh
Địa chỉ N.Đ.diện ấp Phước Lợi-Xã Phú Tân-Huyện Châu Thành-Sóc Trăng
Delegate address Phuoc Loi Hamlet, Phu Tan Commune, Chau Thanh District, Soc Trang Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
Cách tính thuế Trực tiếp doanh thu

Ngành Đ.ký kinh doanh của Chi Nhánh 16 Doanh Nghiệp Tư Nhân Phạm Trí Dũng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính