Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Kế Sách- Sóc Trăng

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - CCT KẾ SÁCH
Mã số thuế:

2200756206

Địa chỉ: 150 Ung Công Uẩn, ấp An Thành, Thị trấn Kế Sách , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: 150 Ung Cong Uan, An Thanh Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT KẾ SÁCH
Mã số thuế:

2200756189

Địa chỉ: Số 150 đường Ung Công Uẩn ấp An Thành, Thị trấn Kế Sách , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: No 150, Ung Cong Uan Ap An Thanh Street, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT KẾ SÁCH
Mã số thuế:

2200756196

Địa chỉ: Số 150 đường Ung Công Uẩn ấp An Thành, Thị trấn Kế Sách , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: No 150, Ung Cong Uan Ap An Thanh Street, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT KẾ SÁCH
Mã số thuế:

2200756012

Địa chỉ: 150 Ung Công Uẩn, ấp An Thành, Thị trấn Kế Sách , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: 150 Ung Cong Uan, An Thanh Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 27/12/2018

CÔNG TY TNHH ĐO ĐẠC VÀ DỊCH VỤ ĐẤT MỚI
Mã số thuế:

2200747402

Địa chỉ: Số 195 ấp Ninh Thới, Xã Thới An Hội , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: No 195 Ninh Thoi Hamlet, Thoi An Hoi Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24/05/2018

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ XĂNG DẦU SỐ 11 - CỬA HÀNG XĂNG DẦU 108
Mã số thuế:

2200100291-005

Địa chỉ: Thửa đất số 42, tờ bản đồ số 29, ấp An Ninh 2, Thị trấn Kế Sách , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 42, To Ban Do So 29, An Ninh 2 Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14/12/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU TẠI SÓC TRĂNG 3
Mã số thuế:

6300177249-028

Địa chỉ: ấp An Ninh, Thị Trấn An Lạc Thôn , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: An Ninh Hamlet, An Lac Thon Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28/11/2017

CÔNG TY TNHH YẾN THÀNH PHƯỢNG
Mã số thuế:

2200738038

Địa chỉ: Thửa đất số 18, Tờ bản đồ số 29, ấp An Lợi, Xã An Lạc Tây , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 18, To Ban Do So 29, An Loi Hamlet, An Lac Tay Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã An Lạc Tây, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 26/10/2017

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THỊNH HƯNG PHÁT
Mã số thuế:

2200737852

Địa chỉ: Thửa đất số 1174, ấp An Ninh, Thị Trấn An Lạc Thôn , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 1174, An Ninh Hamlet, An Lac Thon Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17/10/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp