Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Kế Sách- Sóc Trăng

Công Ty TNHH Tm Dv Quốc Huy
Mã số thuế:

2200787606

 Điện thoại:

(0297) 5933237

Địa chỉ: Số 01 đường Ung Công Uẩn, ấp An Ninh 1, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 01, Ung Cong Uan Street, An Ninh 1 Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-01-2021

Công Ty TNHH Quốc Tế Alota Pharma
Mã số thuế:

2200786916

 Điện thoại:

0981102220

Địa chỉ: Thửa đất 146, tờ bản đồ số 7, ấp An Ninh, Thị Trấn An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
Address: Thua Dat 146, To Ban Do So 7, An Ninh Hamlet, An Lac Thon Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 23-12-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Xuân Hòa
Mã số thuế:

2200786391

 Điện thoại:

(0292) 2219995

Địa chỉ: Km2+110 đến Km2+135 Rạch Cái Côn, ấp Hòa Thành, Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
Address: KM2+110 Den KM2+135 Rach Cai Con, Hoa Thanh Hamlet, Xuan Hoa Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Xuân Hòa, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-12-2020

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư An Thịnh
Mã số thuế:

2200785609

 Điện thoại:

0985678379

Địa chỉ: Số 6A, Ấp Xóm Đồng, Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 6a, Ap, Dong Hamlet, Thoi An Hoi Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Thới An Hội, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 08-12-2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Chống Thấm Khải Huyền
Mã số thuế:

2200785045

 Điện thoại:

0938140391

Địa chỉ: Số 330 ấp Mỹ Huề, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 330 My Hue Hamlet, Nhon My Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24-11-2020

CÔNG TY TNHH PHÂN HỮU CƠ VIETSWAN
Mã số thuế:

2200784919

Địa chỉ: Thửa đất số 161, tờ bản đồ 23, ấp Ba Rinh, Xã Đại Hải , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 161, To Ban Do 23, Ba Rinh Hamlet, Dai Hai Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (Producing fertilizer and nitrogen compound)

Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18/11/2020

Công Ty TNHH Dvtm San Lắp Kim Ngân
Mã số thuế:

2200781259

Địa chỉ: Số 661, Ấp An Thới, Thị Trấn An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 661, An Thoi Hamlet, An Lac Thon Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 27-08-2020

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU PHÁT THÀNH
Mã số thuế:

2200781234

Địa chỉ: Thửa đất số 210, 221, 222, Tờ bản đồ số 29, Đường Tỉnh 932, Ấp 10, Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 210, 221, 222, To Ban Do So 29, Duong, Tinh 932, Hamlet 10, Trinh Phu Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 26/08/2020

Công Ty TNHH Quốc Kiệt
Mã số thuế:

2200778496

Địa chỉ: Số 208/2 Nam Sông Hậu, Ấp Mỹ Thuận, Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 208/2 Nam Song Hau, My Thuan Hamlet, Nhon My Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Nhơn Mỹ, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-06-2020

Công Ty TNHH Mtv Dầu Khí Tuấn Phát
Mã số thuế:

2200778270

Địa chỉ: Số 99, Huyện lộ 4, Ấp 7, Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 99, Huyen Lo 4, Hamlet 7, Ba Trinh Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-06-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp