Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cù Lao Dung- Sóc Trăng

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT CÙ LAO DUNG
Mã số thuế:

2200756051

Địa chỉ: ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung , Huyện Cù Lao Dung , Sóc Trăng
Address: Cho Hamlet, Cu Lao Dung Town, Cu Lao Dung District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT CÙ LAO DUNG
Mã số thuế:

2200756044

Địa chỉ: ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung , Huyện Cù Lao Dung , Sóc Trăng
Address: Cho Hamlet, Cu Lao Dung Town, Cu Lao Dung District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 27/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT CÙ LAO DUNG
Mã số thuế:

2200756069

Địa chỉ: ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung , Huyện Cù Lao Dung , Sóc Trăng
Address: Cho Hamlet, Cu Lao Dung Town, Cu Lao Dung District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 27/12/2018

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP MINH ĐẠT
Mã số thuế:

2200752586

Địa chỉ: Số 24, ấp Nguyễn Công Minh A, Xã An Thạnh Đông , Huyện Cù Lao Dung , Sóc Trăng
Address: No 24, Nguyen Cong Minh A Hamlet, An Thanh Dong Commune, Cu Lao Dung District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp (Wholesale of fertiliser, pesticide, and other chemical substances used in agriculture )

Xã An Thạnh Đông, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 22/10/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HẢI TRIỀU
Mã số thuế:

2200745966

Địa chỉ: Số 10, ấp Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung , Huyện Cù Lao Dung , Sóc Trăng
Address: No 10, Phuoc Hoa B Hamlet, Cu Lao Dung Town, Cu Lao Dung District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11/04/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC TẶNG
Mã số thuế:

2200739708

Địa chỉ: 169 ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung , Huyện Cù Lao Dung , Sóc Trăng
Address: 169 Cho Hamlet, Cu Lao Dung Town, Cu Lao Dung District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07/12/2017

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HỒNG HẬU - CHI NHÁNH CÙ LAO DUNG
Mã số thuế:

2200200218-001

 Điện thoại:

0913.983.252

Địa chỉ: Số 10 Đường 30/4, ấp Phước Hòa B, Thị trấn Cù Lao Dung , Huyện Cù Lao Dung , Sóc Trăng
Address: No 10, Street 30/4, Phuoc Hoa B Hamlet, Cu Lao Dung Town, Cu Lao Dung District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24/05/2017

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG ĐẠT MINH
Mã số thuế:

2200271498-002

 Điện thoại:

(0299) 4349777

Địa chỉ: 104 Đồng Khởi, ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Address: 104 Dong Khoi, Cho Hamlet, Cu Lao Dung Town, Cu Lao Dung District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09/05/2017

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG TẤT THẮNG
Mã số thuế:

2200726402-001

 Điện thoại:

0988.841.949

Địa chỉ: Số 106 đường Đồng Khởi, ấp Chợ, Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Address: No 106, Dong Khoi Street, Cho Hamlet, Cu Lao Dung Town, Cu Lao Dung District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Thị trấn Cù Lao Dung, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 08/05/2017

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUYẾT HƯƠNG PHÁT - SÓC TRĂNG 29
Mã số thuế:

1900593386-028

 Điện thoại:

0907.397.439

Địa chỉ: Số 12 ấp Đền Thờ, Xã An Thạnh Đông, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Address: No 12 Den Tho Hamlet, An Thanh Dong Commune, Cu Lao Dung District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã An Thạnh Đông, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15/11/2016

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG HUY TÍN
Mã số thuế:

2200724797

 Điện thoại:

(0203) 2576486

Địa chỉ: Số 618 ấp An Thường, Xã An Thạnh 1, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Address: No 618 An Thuong Hamlet, An Thanh 1 Commune, Cu Lao Dung District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã An Thạnh 1, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 02/11/2016

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUYẾT HƯƠNG PHÁT - SÓC TRĂNG 28
Mã số thuế:

1900593386-027

 Điện thoại:

0907.397.439

Địa chỉ: Số 79 ấp An Thường, Xã An Thạnh 1, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng
Address: No 79 An Thuong Hamlet, An Thanh 1 Commune, Cu Lao Dung District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã An Thạnh 1, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 13/10/2016

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp