Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Châu Thành- Sóc Trăng

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT CHÂU THÀNH
Mã số thuế:

2200755442

Địa chỉ: Số 51 Hùng Vương, ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành , Huyện Châu Thành , Sóc Trăng
Address: No 51 Hung Vuong, Tra Quyt A Hamlet, Chau Thanh Town, Chau Thanh District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 21/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT CHÂU THÀNH
Mã số thuế:

2200755428

Địa chỉ: Số 51 Hùng Vương, ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành , Huyện Châu Thành , Sóc Trăng
Address: No 51 Hung Vuong, Tra Quyt A Hamlet, Chau Thanh Town, Chau Thanh District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 21/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT CHÂU THÀNH
Mã số thuế:

2200755435

Địa chỉ: Số 51 Hùng Vương, ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành , Huyện Châu Thành , Sóc Trăng
Address: No 51 Hung Vuong, Tra Quyt A Hamlet, Chau Thanh Town, Chau Thanh District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 21/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT CHÂU THÀNH
Mã số thuế:

2200755410

Địa chỉ: Số 51 Hùng Vương, ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành , Huyện Châu Thành , Sóc Trăng
Address: No 51 Hung Vuong, Tra Quyt A Hamlet, Chau Thanh Town, Chau Thanh District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 21/12/2018

LA VĂN VĨNH
Mã số thuế:

2200751783

Địa chỉ: Số đường 38 Hùng Vương, Thị trấn Châu Thành , Huyện Châu Thành , Sóc Trăng
Address: So, 38 Hung Vuong Street, Chau Thanh Town, Chau Thanh District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý (Notary and certification)

Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 01/10/2018

CÔNG TY TNHH THỨC ĂN CHĂN NUÔI VINH CƠ - YUEHAI VIỆT NAM
Mã số thuế:

2200750370

Địa chỉ: Lô O, KCN An Nghiệp, Xã An Hiệp , Huyện Châu Thành , Sóc Trăng
Address: Lot O, An Nghiep Industrial Zone, An Hiep Commune, Chau Thanh District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 21/08/2018

CÔNG TY TNHH WESTLAND SÓC TRĂNG
Mã số thuế:

2200748124

Địa chỉ: Lô R2, đường N2, KCN An Nghiệp, Xã An Hiệp , Huyện Châu Thành , Sóc Trăng
Address: Lot R2, N2 Street, An Nghiep Industrial Zone, An Hiep Commune, Chau Thanh District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Warehouses and commodity storage)

Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14/06/2018

CÔNG TY TNHH VĂN HÓA - DU LỊCH GIẾNG TIÊN THẢO LINH
Mã số thuế:

2200745155

 Điện thoại:

0966.758.888

Địa chỉ: Thửa đất số 32, tờ bản đồ số 01, ấp Phước Thuận, Xã Phú Tân , Huyện Châu Thành , Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 32, To Ban Do So 01, Phuoc Thuan Hamlet, Phu Tan Commune, Chau Thanh District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Điều hành tua du lịch (Tour operation)

Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15/03/2018

CÔNG TY TNHH PHAN PHÚC KHANG
Mã số thuế:

2200743133

 Điện thoại:

0918.212.306

Địa chỉ: Số 12, ấp An Tập, Xã Thiện Mỹ , Huyện Châu Thành , Sóc Trăng
Address: No 12, An Tap Hamlet, Thien My Commune, Chau Thanh District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Thiện Mỹ, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24/01/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KCN TRẦN ĐỀ
Mã số thuế:

2200742203

Địa chỉ: 78 Quốc lộ 1 (Km2123+250) ấp An Trạch, Xã An Hiệp , Huyện Châu Thành , Sóc Trăng
Address: 78, Highway 1 (KM2123+250), An Trach Hamlet, An Hiep Commune, Huyen Chau Thanh, Soc Trang
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 10/01/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp