Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Sóc Trăng

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ntk
Mã số thuế:

2200771042

Địa chỉ: ƠLK 37-11 đường số 08., KĐT 5A , Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: Olk 37-11, Street No 08, KDT 5a, Ward 4, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Bích Dân
Mã số thuế:

2200770835

Địa chỉ: Số 52 đường Phạm Hùng, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 52, Pham Hung Street, Khom 1, Ward 1, Nga Nam Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-12-2019

Công Ty TNHH Gia Khang St
Mã số thuế:

2200770384

Địa chỉ: Số 51 Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 51 Nguyen Van Cu, Ward 1, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 29-11-2019

Công Ty TNHH Xăng Dầu Lưu Nguyễn
Mã số thuế:

2200770313

Địa chỉ: Thửa đất số 658, tờ bản đồ số 14, ấp Bình Danh B, Xã An Thạnh 2, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 658, To Ban Do So 14, Binh Danh B Hamlet, An Thanh 2 Commune, Cu Lao Dung District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã An Thạnh 2, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-11-2019

Công Ty TNHH Mekong Land
Mã số thuế:

2200769879

Địa chỉ: Lô 0, Khu Công nghiệp An Nghiệp, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
Address: Lot 0, An Nghiep Industrial Zone, An Hiep Commune, Chau Thanh District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 27-11-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Hoàng Sang
Mã số thuế:

2200769847

Địa chỉ: Số 181 Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 181 Nguyen Van Linh, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-11-2019

Công Ty Cổ Phần Điện Nước Ngọc Ngân
Mã số thuế:

2200769660

Địa chỉ: Thửa đất số 92, tờ bản đồ số 55, Ấp 7, Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 92, To Ban Do So 55, Hamlet 7, Ba Trinh Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Ba Trinh, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty Cổ Phần Tapro Vn
Mã số thuế:

2200769653

Địa chỉ: Tòa nhà VNPT Số 02 đường Trần Hưng Đạo, Khóm 1, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: VNPT So 02 Building, Tran Hung Dao Street, Khom 1, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 12-11-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quách Tùng
Mã số thuế:

2200769526

Địa chỉ: Thửa đất số 1220, tờ bản đồ số 03, Ấp Tân Quy A, Xã Tân Hưng, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 1220, To Ban Do So 03, Tan Quy A Hamlet, Tan Hung Commune, Long Phu District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Tân Hưng, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty TNHH Vtnn Liên Quân
Mã số thuế:

2200769124

Địa chỉ: 249, Ấp Phước Lợi, Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng
Address: 249, Phuoc Loi Hamlet, Phu Tan Commune, Chau Thanh District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty TNHH Việt Thái Bambo
Mã số thuế:

2200769452

Địa chỉ: Số 930/63 Đường Phú Tức, Khóm 3, Phường 10, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 930/63, Phu Tuc Street, Khom 3, Ward 10, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 10, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty TNHH Nghệ Hiệp
Mã số thuế:

2200769269

Địa chỉ: Số 266 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 266 Tran Hung Dao, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp