Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Sóc Trăng

Công Ty TNHH Tm Dv Quốc Huy
Mã số thuế:

2200787606

 Điện thoại:

(0297) 5933237

Địa chỉ: Số 01 đường Ung Công Uẩn, ấp An Ninh 1, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 01, Ung Cong Uan Street, An Ninh 1 Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-01-2021

Công Ty TNHH Danh Hạnh
Mã số thuế:

2200787412

Địa chỉ: Số 01/11 ấp Tâm Kiên, Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 01/11 Tam Kien Hamlet, Dai Tam Commune, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Xã Đại Tâm, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 05-01-2021

CÔNG TY TNHH MTV LÊ THÀNH ĐÔ
Mã số thuế:

2200787250

Địa chỉ: Số 13 ấp Tân Lập, Xã Vĩnh Hiệp , Thị Xã Vĩnh Châu , Sóc Trăng
Address: No 13 Tan Lap Hamlet, Vinh Hiep Commune, Vinh Chau Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất điện (Power production)

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30/12/2020

CÔNG TY TNHH DU LỊCH VÀ SỰ KIỆN NEW TREND
Mã số thuế:

2200787099

Địa chỉ: Số 225 Nguyễn Trung Trực, Khóm 1, Phường 1 , Thị Xã Ngã Năm , Sóc Trăng
Address: No 225 Nguyen Trung Truc, Khom 1, Ward 1, Nga Nam Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Điều hành tua du lịch (Tour operation)

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25/12/2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tiến Sang
Mã số thuế:

2200787035

Địa chỉ: Số 195 Nguyễn Văn Linh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 195 Nguyen Van Linh, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24-12-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp