Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU ĐỨC HẢI
Mã số thuế:

2200779468

Địa chỉ: Số 365 Khóm Lẫm Thiết, Phường Khánh Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 365 Khom Lam Thiet, Khanh Hoa Ward, Vinh Chau Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09/07/2020

Công Ty TNHH Nuôi Trồng Thủy Sản Minh Đông
Mã số thuế:

2200779323

 Điện thoại:

0901098879

Địa chỉ: Số 31 Ấp Mỹ Thanh, Xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 31 My Thanh Hamlet, Vinh Hai Commune, Vinh Chau Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản nội địa (Inland aquaculture)

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 08-07-2020

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ DÂN LẬP BỒI THANH
Mã số thuế:

2200779274

Địa chỉ: Số 96 đường Trần Hưng Đạo, Phường 1 , Thị Xã Vĩnh Châu , Sóc Trăng
Address: No 96, Tran Hung Dao Street, Ward 1, Vinh Chau Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở (Lower secondary education)

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07/07/2020

CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN NGỌC TÂN
Mã số thuế:

2200779147

Địa chỉ: Số 653 Mạc Đỉnh Chi, Khóm 5, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 653 Mac Dinh Chi, Khom 5, Ward 4, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06/07/2020

Công Ty TNHH Tm - Dv Dn Paint
Mã số thuế:

2200779122

Địa chỉ: Số 46 Ấp Cái Xe, Xã Tân Thạnh, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 46 Cai Xe Hamlet, Tan Thanh Commune, Long Phu District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Thạnh, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-07-2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN THUẬN HÒA
Mã số thuế:

2200779080

Địa chỉ: Số 116 ấp Trà Canh A1, Xã Thuận Hòa , Huyện Châu Thành , Sóc Trăng
Address: No 116 Tra Canh A1 Hamlet, Thuan Hoa Commune, Chau Thanh District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Thuận Hòa, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 02/07/2020

Công Ty TNHH Tm Xd Ncd
Mã số thuế:

2200779098

Địa chỉ: Số 107/15 Ấp Chợ Cũ, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 107/15 Cho Cu Hamlet, My Xuyen Town, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03-07-2020

Công Ty TNHH 69s
Mã số thuế:

2200778778

Địa chỉ: Số 69 Nguyễn Văn Thêm, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 69 Nguyen Van Them, Ward 3, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 02-07-2020

Công Ty TNHH Xăng Dầu Như Hồng Phấn
Mã số thuế:

2200779066

Địa chỉ: Số 421 Quốc lộ 1A, Ấp Đào Viên, Xã Thạnh Quới, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 421, 1a Highway, Dao Vien Hamlet, Thanh Quoi Commune, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thạnh Quới, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 01-07-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp