Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Sóc Trăng

Công Ty TNHH Mtv Lê Dương
Mã số thuế:

2200775181

Địa chỉ: Số 250 Nguyễn Huệ, Khóm 3, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 250 Nguyen Hue, Khom 3, Ward 1, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 13-03-2020

Công Ty TNHH Thủy Sản Liên Phát
Mã số thuế:

2200775128

Địa chỉ: Thửa đất 630, Tờ bản đồ 4, Ấp Mười Chiến, Xã Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng
Address: Thua Dat 630, To Ban Do 4, Muoi Chien Hamlet, Long Phu Commune, Long Phu District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản nội địa (Inland aquaculture)

Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phâm Mỹ Nhân White
Mã số thuế:

2200774886

Địa chỉ: Thửa Đất Số 656, Tờ Bản Đồ Số 04, Ấp Phú Thứ, Xã Phú Hữu, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 656, To Ban Do So 04, Phu Thu Hamlet, Phu Huu Commune, Long Phu District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Phú Hữu, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Dv Tm Văn Hồng
Mã số thuế:

2200775054

Địa chỉ: Thửa đất số 695, Tờ bản đồ số 2, Ấp An Ninh 2, Thị Trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 695, To Ban Do So 2, An Ninh 2 Hamlet, Ke Sach Town, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Thị trấn Kế Sách, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-03-2020

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Đạt Phát
Mã số thuế:

2200775015

Địa chỉ: Thửa đất số 817, Tờ bản đồ số 07, Ấp Thạnh Hòa, Xã Gia Hòa 2, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 817, To Ban Do So 07, Thanh Hoa Hamlet, Gia Hoa 2 Commune, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Gia Hòa 2, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 10-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Trường Quốc
Mã số thuế:

2200774981

Địa chỉ: Số 673/76 Lê Hồng Phong, Khóm 5, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 673/76 Le Hong Phong, Khom 5, Ward 3, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty TNHH Thủy Sản Hữu Lộc
Mã số thuế:

2200774815

Địa chỉ: Thửa 94, tờ bản đồ 11, ấp Châu Khánh, Phường Khánh Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
Address: Thua 94, To Ban Do 11, Chau Khanh Hamlet, Khanh Hoa Ward, Vinh Chau Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-03-2020

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Việt Khoa
Mã số thuế:

2200774692

Địa chỉ: Số 25, Ấp Vĩnh Thạnh A, Xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 25, Vinh Thanh A Hamlet, Vinh Hai Commune, Vinh Chau Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 05-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Tm Hạnh Quyên
Mã số thuế:

2200774420

Địa chỉ: Số 617 Lê Duẩn, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 617 Le Duan, Ward 4, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 27-02-2020

Công Ty TNHH Dầu Khí Hưng Lợi
Mã số thuế:

2200774501

Địa chỉ: Thửa đất số 100, Tờ bản đồ số 9, Ấp Kinh Ngay 1, Thị Trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 100, To Ban Do So 9, Kinh Ngay 1 Hamlet, Hung Loi Town, Thanh Tri District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 27-02-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp