Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Sóc Trăng

Công Ty TNHH Cece
Mã số thuế:

2200792518

Địa chỉ: 228F10 Điện Biên Phủ, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: 228F10 Dien Bien Phu, Ward 6, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Xuất bản phần mềm (Soft-ware publishing)

Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15/04/2021

Công Ty TNHH MTV Dầu Khí Đại Việt
Mã số thuế:

2200792483

Địa chỉ: Số 194 khóm 1, Phường 2, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 194 Khom 1, Ward 2, Nga Nam Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Huyện Ngã Năm, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-04-2021

Công Ty TNHH VLXD Và XD An Thịnh
Mã số thuế:

2200792490

Địa chỉ: Số 262, Ấp Ngãi Hội 1, Thị Trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 262, Ngai Hoi 1 Hamlet, Dai Ngai Town, Long Phu District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Đại Ngãi, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-04-2021

Công Ty TNHH Tm-Dv Nam Sơn
Mã số thuế:

2200792437

Địa chỉ: Số 154 ấp Hòa Hưng, Xã Long Đức, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 154 Hoa Hung Hamlet, Long Duc Commune, Long Phu District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Long Đức, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14/04/2021

Công Ty TNHH Đt - XD Vinh Phát
Mã số thuế:

2200792444

Địa chỉ: 47 Nguyễn Huệ, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: 47 Nguyen Hue, Ward 6, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14/04/2021

Văn Phòng Công Chứng Bùi Văn Tập
Mã số thuế:

2200792395

Địa chỉ: Số 94 đường Nguyễn Huệ, khóm 1, Phường 1 , Thị Xã Ngã Năm , Sóc Trăng
Address: No 94, Nguyen Hue Street, Khom 1, Ward 1, Nga Nam Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động pháp luật (Law practice)

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 13/04/2021

Công Ty TNHH Đầu Tư Y Khoa An Tâm Phát
Mã số thuế:

2200792268

Địa chỉ: Số 44 ấp Trà Quýt, Thị trấn Châu Thành , Huyện Châu Thành , Sóc Trăng
Address: No 44 Tra Quyt Hamlet, Chau Thanh Town, Chau Thanh District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09/04/2021

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lyo
Mã số thuế:

2200792250

Địa chỉ: Số 168, ấp Tà Điếp C1, Xã Thạnh Trị , Huyện Thạnh Trị , Sóc Trăng
Address: No 168, Ta Diep C1 Hamlet, Thanh Tri Commune, Thanh Tri District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình cấp, thoát nước (Construction of water supply and drainage works)

Xã Thạnh Trị, Huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 09/04/2021

Công Ty TNHH Giải Pháp Tưới Tây Đô
Mã số thuế:

2200792204

Địa chỉ: Số 202/5 Cầu Chùa, Xã Kế An , Huyện Kế Sách , Sóc Trăng
Address: No 202/5 Cau Chua, Ke An Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Kế An, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 08/04/2021

Doanh Nghiệp Tư Nhân Unicorn Station
Mã số thuế:

2200792194

Địa chỉ: Số 83 ấp Preychop, Xã Lạc Hòa, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 83 Preychop Hamlet, Lac Hoa Commune, Vinh Chau Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07/04/2021

Công Ty TNHH TM SX DV DC
Mã số thuế:

2200792162

Địa chỉ: TĐ 897, TBĐ 4, Ấp Phụng Tường 2, Xã Song Phụng, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng
Address: TD 897, TBD 4, Phung Tuong 2 Hamlet, Song Phung Commune, Long Phu District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá (Producing, distributing steam, hot water, air-conditioning and producing ice water )

Xã Song Phụng, Huyện Long Phú, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07/04/2021

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Cảng Biển Kho Vận Sóc Trăng
Mã số thuế:

2200791948

Địa chỉ: Thửa đất số 07, Tờ bản đồ số 03, Ấp Huỳnh Ký, Xã Vĩnh Hải, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 07, To Ban Do So 03, Huynh Ky Hamlet, Vinh Hai Commune, Vinh Chau Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Direct supporting services for waterway transport)

Xã Vĩnh Hải, Huyện Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 05-04-2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp