Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH THÁI THIÊN DI
Mã số thuế:

2200782728

Địa chỉ: Số 30 Dã tượng, Phường 6 , Thành phố Sóc Trăng , Sóc Trăng
Address: No 30 Da Tuong, Ward 6, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 29/09/2020

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 5A
Mã số thuế:

2200782703

Địa chỉ: Sô 46-LK30, đương sô 7, Khu Đô ThiÊ 5A, Khom 4, Phường 4 , Thành phố Sóc Trăng , Sóc Trăng
Address: So 46-LK30, Duong So 7, Khu Do Thie 5a, Khom 4, Ward 4, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Đấu giá bất động sản, quyền sử dụng đất (Auction of real estate, land use rights)

Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28/09/2020

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MỚI UHP
Mã số thuế:

2200782573

 Điện thoại:

0911511099

Địa chỉ: Số 20 Khóm Soài Côn, Xã Vĩnh Châu , Thị Xã Vĩnh Châu , Sóc Trăng
Address: No 20 Khom Soai Con, Vinh Chau Commune, Vinh Chau Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28/09/2020

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PHONG HÒA
Mã số thuế:

2200782527

Địa chỉ: Số 299 ấp Cầu Đồn, TT.Huỳnh Hữu Nghĩa , Huyện Mỹ Tú , Sóc Trăng
Address: No 299 Cau Don Hamlet, Huynh Huu Nghia Town, My Tu District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24/09/2020

CÔNG TY TNHH MTV TÚ XUÂN
Mã số thuế:

2200782492

 Điện thoại:

0939004818

Địa chỉ: Số 373, ấp Prey Chóp B, Xã Lai Hòa , Thị Xã Vĩnh Châu , Sóc Trăng
Address: No 373, Prey Chop B Hamlet, Lai Hoa Commune, Vinh Chau Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất điện (Power production)

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 24/09/2020

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM HÒA PHÚ
Mã số thuế:

2200782277

 Điện thoại:

0787897234

Địa chỉ: TĐ 227, TBĐ số 3, ấp Nam Chánh, Xã Lịch Hội Thượng , Huyện Trần Đề , Sóc Trăng
Address: TD 227, TBD So 3, Nam Chanh Hamlet, Lich Hoi Thuong Commune, Tran De District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Xã Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18/09/2020

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU ĐẠT PHÚC
Mã số thuế:

2200782238

 Điện thoại:

0913324969

Địa chỉ: TĐ 1527, TBĐ số 7, Khóm Vĩnh Tiền, Phường 2 , Thị Xã Ngã Năm , Sóc Trăng
Address: TD 1527, TBD So 7, Khom Vinh Tien, Ward 2, Nga Nam Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18/09/2020

CÔNG TY TNHH XDTM HOÀNG QUÂN
Mã số thuế:

2200782196

 Điện thoại:

0901242479

Địa chỉ: Số 24A, Khóm 3, Phường 1 , Thị Xã Ngã Năm , Sóc Trăng
Address: No 24a, Khom 3, Ward 1, Nga Nam Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường bộ (Construction of road works)

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 16/09/2020

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THUẬN HÒA
Mã số thuế:

2200782164

 Điện thoại:

0972732586

Địa chỉ: Thửa đất số 28, tờ bản đồ số 18, ấp Xây Đá B, Xã Hồ Đắc Kiện , Huyện Châu Thành , Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 28, To Ban Do So 18, Xay Da B Hamlet, Ho Dac Kien Commune, Chau Thanh District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống điện (Installing electricity [power] systems)

Xã Hồ Đắc Kiện, Huyện Châu Thành, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 16/09/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp