Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH S CARE
Mã số thuế:

2200757866

Địa chỉ: Số 78 đường số 1, khu dân cư 586 Trần Hưng Đạo, Phường 2 , Thành phố Sóc Trăng , Sóc Trăng
Address: No 78, Street No 1, 586 Tran Hung Dao Residential Area, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18/01/2019

Công Ty TNHH Vi Sinh Môi Trường Emc
Mã số thuế:

2200757908

Địa chỉ: Số 150 Sương Nguyệt Anh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 150 Suong Nguyet Anh, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-01-2019

CÔNG TY TNHH MTV THÁI AN
Mã số thuế:

2200757859

Địa chỉ: Số 90/20 Phan Thanh Giản, ấp Châu Thành, Thị trấn Mỹ Xuyên , Huyện Mỹ Xuyên , Sóc Trăng
Address: No 90/20 Phan Thanh Gian, Chau Thanh Hamlet, My Xuyen Town, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH BẢO AN ST
Mã số thuế:

2200757030

Địa chỉ: 61 Đường Lê Hồng Phong, Khóm 6, Phường 3 , Thành phố Sóc Trăng , Sóc Trăng
Address: 61, Le Hong Phong Street, Khom 6, Ward 3, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG LIÊN KẾT
Mã số thuế:

2200757351

Địa chỉ: 33 Hàm Nghi, Phường 1 , Thành phố Sóc Trăng , Sóc Trăng
Address: 33 Ham Nghi, Ward 1, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 14/01/2019

HỘI NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM TỈNH SÓC TRĂNG
Mã số thuế:

2200757009

Địa chỉ: Số 02D Phú Lợi, Phường 2 , Thành phố Sóc Trăng , Sóc Trăng
Address: No 02D Phu Loi, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 08/01/2019

HỘI HỮU NGHỊ NHÂN DÂN CÁC NƯỚC TỈNH SÓC TRĂNG
Mã số thuế:

2200756982

Địa chỉ: Số 02D Phú Lợi, Phường 2 , Thành phố Sóc Trăng , Sóc Trăng
Address: No 02D Phu Loi, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH TM - DV MỸ HÒA
Mã số thuế:

2200756654

Địa chỉ: Số 292 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7 , Thành phố Sóc Trăng , Sóc Trăng
Address: No 292, Nam Ky Khoi Nghia Street, Ward 7, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp