Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Sóc Trăng

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Trường Thành St
Mã số thuế:

2200773258

Địa chỉ: Số 99, Ấp Cần Đước, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 99, Can Duoc Hamlet, Thanh Phu Commune, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 15-01-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bích Dân Sóc Trăng
Mã số thuế:

2200773145

Địa chỉ: Số 52 đường Phạm Hùng, Khóm 1, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 52, Pham Hung Street, Khom 1, Ward 1, Nga Nam Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 10-01-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Kiến Hòa
Mã số thuế:

2200773057

Địa chỉ: Số 962/29/57 Quốc lộ 1, Khóm 3, Phường 10, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 962/29/57, Highway 1, Khom 3, Ward 10, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 10, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Xanh St-ba Xuyên
Mã số thuế:

2200772208

Địa chỉ: 191 Quốc lộ 1, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: 191, Highway 1, Ward 7, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Quang Phát
Mã số thuế:

2200772776

Địa chỉ: LK22-10 Đường D16, Khu dân cư Minh Châu, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: LK22-10, D16 Street, Minh Chau Residential Area, Ward 7, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 06-01-2020

Công Ty TNHH Mtv Tm Dv Hb One
Mã số thuế:

2200772649

Địa chỉ: Số 40 đường tỉnh 934, Ấp Châu Thành, Thị Trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 40 Duong, Tinh 934, Chau Thanh Hamlet, My Xuyen Town, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty Cổ Phần Đt Lâm Dũng
Mã số thuế:

2200772656

Địa chỉ: Số 76 Đường số 2, Khu dân cư Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 76, Street No 2, Tran Hung Dao Residential Area, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty TNHH Điện Tử Tây Nam
Mã số thuế:

2200772254

Địa chỉ: Số 417/6 Quốc lộ 1, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 417/6, Highway 1, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30-12-2019

Công Ty TNHH Kinh Doanh Bất Động Sản Phước Sơn
Mã số thuế:

2200772261

Địa chỉ: Số 194 Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 194 Mac Dinh Chi, Ward 4, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp