Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Sóc Trăng

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Cao Thắng
Mã số thuế:

2200764158

Địa chỉ: Số 28A đường Trương Công Định, khóm 6, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 28a, Truong Cong Dinh Street, Khom 6, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31-05-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phúc Thịnh St
Mã số thuế:

2200764133

Địa chỉ: Số 976/1 ấp Đông Hải, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 976/1 Dong Hai Hamlet, Dai Hai Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 31-05-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thủy Sản Sông Hậu
Mã số thuế:

2200764091

Địa chỉ: Số 70, ấp Phú Thuận, Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 70, Phu Thuan Hamlet, Thanh Phu Commune, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Thạnh Phú, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30-05-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nông Nghiệp Đất Vàng
Mã số thuế:

2200763651

Địa chỉ: Số 680/1 Lý Thường Kiệt, Khóm 4, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 680/1 Ly Thuong Kiet, Khom 4, Ward 4, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 20-05-2019

Công Ty TNHH Dầu Khí Vạn Xuân
Mã số thuế:

2200761100

Địa chỉ: Số 292 Quốc Lộ 1A, ấp Phú Giao, Xã Thạnh Quới, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 292, 1a Highway, Phu Giao Hamlet, Thanh Quoi Commune, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thạnh Quới, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 12-04-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Thắng Phát
Mã số thuế:

2200760555

Địa chỉ: Số 1 đường số 2 KDC Lê Thìn, Tỉnh lộ 8, Phường 10, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 1, 2 KDC Le Thin Street, Tinh Lo 8, Ward 10, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 10, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 02-04-2019

Công Ty TNHH Dầu Khí Phạm Gia Group
Mã số thuế:

2200759341

Địa chỉ: Số 48, ấp Tân Hòa B, Xã Long Hưng, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 48, Tan Hoa B Hamlet, Long Hung Commune, My Tu District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Long Hưng, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-02-2019

Công Ty TNHH Nông Sản Miền Tây
Mã số thuế:

2200759359

Địa chỉ: Số 23 Nguyễn Văn Linh, Khóm 3, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 23 Nguyen Van Linh, Khom 3, Ward 1, Nga Nam Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-02-2019

Công Ty TNHH Nông Sản Ngọc Đỉnh
Mã số thuế:

2200759214

Địa chỉ: Thửa đất số 42-43, Tờ bản đồ số 2, ấp Đoàn Văn Tố, Xã Đại Ân 1, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 42-43, To Ban Do So 2, Doan Van To Hamlet, Dai An 1 Commune, Cu Lao Dung District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Đại Ân 1, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-02-2019

Công Ty TNHH Đặng Xuân Bách
Mã số thuế:

2200759165

Địa chỉ: TĐ 167, TBĐ 43, Khóm 6, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: TD 167, TBD 43, Khom 6, Ward 7, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 21-02-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp