Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Sóc Trăng

Công Ty TNHH Dầu Khí Vạn Xuân
Mã số thuế:

2200761100

Địa chỉ: Số 292 Quốc Lộ 1A, ấp Phú Giao, Xã Thạnh Quới, Huyện Mỹ Xuyên, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 292, 1a Highway, Phu Giao Hamlet, Thanh Quoi Commune, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thạnh Quới, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 12-04-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Thắng Phát
Mã số thuế:

2200760555

Địa chỉ: Số 1 đường số 2 KDC Lê Thìn, Tỉnh lộ 8, Phường 10, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 1, 2 KDC Le Thin Street, Tinh Lo 8, Ward 10, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 10, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 02-04-2019

Công Ty TNHH Dầu Khí Phạm Gia Group
Mã số thuế:

2200759341

Địa chỉ: Số 48, ấp Tân Hòa B, Xã Long Hưng, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 48, Tan Hoa B Hamlet, Long Hung Commune, My Tu District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Long Hưng, Huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-02-2019

Công Ty TNHH Nông Sản Miền Tây
Mã số thuế:

2200759359

Địa chỉ: Số 23 Nguyễn Văn Linh, Khóm 3, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 23 Nguyen Van Linh, Khom 3, Ward 1, Nga Nam Town, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Sóc Trăng

Ngày thành lập: 28-02-2019

Công Ty TNHH Nông Sản Ngọc Đỉnh
Mã số thuế:

2200759214

Địa chỉ: Thửa đất số 42-43, Tờ bản đồ số 2, ấp Đoàn Văn Tố, Xã Đại Ân 1, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng
Address: Thua Dat So 42-43, To Ban Do So 2, Doan Van To Hamlet, Dai An 1 Commune, Cu Lao Dung District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Đại Ân 1, Huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 25-02-2019

Công Ty TNHH Đặng Xuân Bách
Mã số thuế:

2200759165

Địa chỉ: TĐ 167, TBĐ 43, Khóm 6, Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: TD 167, TBD 43, Khom 6, Ward 7, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 7, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 21-02-2019

CÔNG TY TNHH S CARE
Mã số thuế:

2200757866

Địa chỉ: Số 78 đường số 1, khu dân cư 586 Trần Hưng Đạo, Phường 2 , Thành phố Sóc Trăng , Sóc Trăng
Address: No 78, Street No 1, 586 Tran Hung Dao Residential Area, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18/01/2019

Công Ty TNHH Vi Sinh Môi Trường Emc
Mã số thuế:

2200757908

Địa chỉ: Số 150 Sương Nguyệt Anh, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 150 Suong Nguyet Anh, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 18-01-2019

CÔNG TY TNHH MTV THÁI AN
Mã số thuế:

2200757859

Địa chỉ: Số 90/20 Phan Thanh Giản, ấp Châu Thành, Thị trấn Mỹ Xuyên , Huyện Mỹ Xuyên , Sóc Trăng
Address: No 90/20 Phan Thanh Gian, Chau Thanh Hamlet, My Xuyen Town, My Xuyen District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Mỹ Xuyên, Huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH BẢO AN ST
Mã số thuế:

2200757030

Địa chỉ: 61 Đường Lê Hồng Phong, Khóm 6, Phường 3 , Thành phố Sóc Trăng , Sóc Trăng
Address: 61, Le Hong Phong Street, Khom 6, Ward 3, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 17/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp