Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Sóc Trăng

Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Nam Mê Kông
Mã số thuế:

2200768378

Địa chỉ: Số 138A Lý Thường Kiệt, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 138a Ly Thuong Kiet, Ward 1, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Thạnh Văn
Mã số thuế:

2200768113

Địa chỉ: Số 535 ấp Phố Dưới B, Thị Trấn Lịch Hội Thượng, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 535 Ap, Duoi B Street, Lich Hoi Thuong Town, Tran De District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản nội địa (Inland aquaculture)

Huyện Trần Đề, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 07-10-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nhà Và Đô Thị Phúc Gia An
Mã số thuế:

2200768064

Địa chỉ: 710 Lý Thường Kiệt, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: 710 Ly Thuong Kiet, Ward 4, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Sotravina
Mã số thuế:

2200768057

Địa chỉ: Số 69 Lê Hồng Phong, khóm 6, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 69 Le Hong Phong, Khom 6, Ward 3, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Warehouses and commodity storage)

Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 03-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phạm Đắc
Mã số thuế:

2200767952

Địa chỉ: Số 115/1, ấp Mang Cá, Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 115/1, Mang Ca Hamlet, Dai Hai Commune, Ke Sach District, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đại Hải, Huyện Kế Sách, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 02-10-2019

Công Ty TNHH Tm Dv Tín Thành
Mã số thuế:

2200767906

Địa chỉ: Số 400 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 400 Tran Hung Dao, Ward 2, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 30-09-2019

Công Ty TNHH Mini Smile
Mã số thuế:

2200767825

Địa chỉ: Số 129 Hai Bà Trưng, khóm 1, Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Address: No 129 Hai Ba Trung, Khom 1, Ward 1, Soc Trang City, Soc Trang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 1, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng

Ngày thành lập: 26-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp