Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

0909099181: Lê Thị Phụng - Công Ty TNHH Mtv Mỹ Phẩm Hp

Công Ty TNHH Mtv Mỹ Phẩm Hp
Địa chỉ: Tầng 2, Thửa đất số 819, Tờ bản đồ số 6, Tổ 4 Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: 2nd Floor, Thua Dat So 819, To Ban Do So 6, Civil Group 4, Phuoc Hai Quarter, Thai Hoa Ward, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702943586

 Điện thoại:

0909099181

Người đại diện:

Lê Thị Phụng

Bình Dương

Ngày thành lập: 06-01-2021