Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Long- Huyện Vĩnh Linh- Quảng Trị

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 VĨNH LONG
Mã số thuế:

3200658803

Địa chỉ: Phúc Lâm, Xã Vĩnh Long , Huyện Vĩnh Linh , Quảng Trị
Address: Phuc Lam, Vinh Long Commune, Vinh Linh District, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Ngày thành lập: 29/03/2018

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN TẠI VĨNH LINH QUẢNG TRỊ
Mã số thuế:

3700381324-238

 Điện thoại:

0905.406.096

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, thôn Hòa Bình, Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị
Address: 1a Highway, Hoa Binh Hamlet, Vinh Long Commune, Vinh Linh District, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Ngày thành lập: 06/09/2016

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU HVL
Mã số thuế:

3200629792

 Điện thoại:

0912.894.852

Địa chỉ: Thôn Quảng Xá, Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị
Address: Quang Xa Hamlet, Vinh Long Commune, Vinh Linh District, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh (Producing primary plastic and synthetic rubber)

Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Ngày thành lập: 11/08/2016

Chi Nhánh Quảng Trị - Công Ty Cổ Phần Anova Feed
Mã số thuế:

1101550146-007

 Điện thoại:

(0272) 3726545

Địa chỉ: Thôn Hòa Bình - Xã Vĩnh Long - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
Address: Hoa Binh Hamlet, Vinh Long Commune, Vinh Linh District, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Ngày thành lập: 22-06-2015

Chi Nhánh Công Ty Dầu Mỡ Nhờn Mipec Tại Quảng Trị
Mã số thuế:

0104250741-002

 Điện thoại:

(0233) 2212697

Địa chỉ: Thôn Hòa Bình - Xã Vĩnh Long - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
Address: Hoa Binh Hamlet, Vinh Long Commune, Vinh Linh District, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Ngày thành lập: 29-12-2011

Công Ty Cổ Phần Cao Su Bến Hải
Mã số thuế:

3200264799

 Điện thoại:

(0233) 2246381

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Dịch vụ Bắc Hồ Xá, Thôn Thống Nhất - Xã Vĩnh Long - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
Address: Cong Nghiep Dich Vu Bac Ho Xa Cluster, Thong Nhat Hamlet, Vinh Long Commune, Vinh Linh District, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Trồng cây cao su (Growing rubber trees)

Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Ngày thành lập: 07-06-2007

Công Ty Cổ Phần Bắc Trung Bộ
Mã số thuế:

3200133771

 Điện thoại:

(0233) 3628666

Địa chỉ: Km 4, tỉnh lộ 571 Cụm công nghiệp làng nghề Bắc Hồ Xá - Xã Vĩnh Long - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
Address: KM 4, Tinh Lo 571 Cum Cong Nghiep, Nghe Bac Ho Xa Village, Vinh Long Commune, Vinh Linh District, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bột giấy, giấy và bìa (Producing pulp, paper and board)

Xã Vĩnh Long, Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

Ngày thành lập: 02-04-2001