Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 3- Thành phố Đông Hà- Quảng Trị

Công Ty TNHH Mtv The Gift Store
Mã số thuế:

3200706648

Địa chỉ: Lô 2, số 160/2/3, Kiệt 160 đường Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Address: Lot 2, No 160/2/3, Kiet 160, Tran Hung Dao Street, Ward 3, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 02-03-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Uy Vũ
Mã số thuế:

3200659878

 Điện thoại:

0911246009

Địa chỉ: số 300 Quốc Lộ 9, Phường 3, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Address: No 300, Highway 9, Ward 3, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Support services related to promoting and organizing tours)

Phường 3, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 02-05-2018

1 2 3 4 5 6 Tiếp