Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Đông Hà- Quảng Trị

CÔNG TY CỔ PHẦN CATIDA
Mã số thuế:

3200685589

Địa chỉ: Lô số 60 đường Cồn Cỏ, Khu phố 2, Phường 2 , Thành phố Đông Hà , Quảng Trị
Address: Lot No 60, Con Co Street, Quarter 2, Ward 2, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Chuẩn bị mặt bằng (Preparing construction sites)

Phường 2, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV QT ĐỨC HẢI
Mã số thuế:

3200685109

Địa chỉ: Số 09/4 đường Duy Tân, Phường Đông Lương , Thành phố Đông Hà , Quảng Trị
Address: No 09/4, Duy Tan Street, Dong Luong Ward, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ AN PHƯỚC THỊNH QUẢNG TRỊ
Mã số thuế:

3200684909

Địa chỉ: Số 66 Nguyễn Huệ, Khu phố 6, Phường 1 , Thành phố Đông Hà , Quảng Trị
Address: No 66 Nguyen Hue, Quarter 6, Ward 1, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV NHẬT THĂNG AUDIO
Mã số thuế:

3200684916

Địa chỉ: Số nhà 22 Lê Thế Hiếu, Khu phố 8, Phường 1 , Thành phố Đông Hà , Quảng Trị
Address: No 22 Le The Hieu, Quarter 8, Ward 1, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 08/01/2019

CÔNG TY TNHH HIỆP PHÁT QUẢNG TRỊ
Mã số thuế:

3200684867

Địa chỉ: Số 14 Tôn Thất Thuyết, Phường 5 , Thành phố Đông Hà , Quảng Trị
Address: No 14 Ton That Thuyet, Ward 5, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 07/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KHANG NGUYÊN
Mã số thuế:

3200684786

Địa chỉ: Kiệt 32 đường Nguyễn Hoàng, khu phố Vĩnh Phước, Phường Đông Lương , Thành phố Đông Hà , Quảng Trị
Address: Kiet 32, Nguyen Hoang Street, Vinh Phuoc Quarter, Dong Luong Ward, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn tổng hợp (General wholesale)

Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 05/01/2019

HTX DỊCH VỤ VÀ PT KINH TẾ PHƯƠNG GIA
Mã số thuế:

3200684401

Địa chỉ: 66 Bà Huyện Thanh Quan, Phường Đông Lễ , Thành phố Đông Hà , Quảng Trị
Address: 66 Ba, Huyen Thanh Quan, Dong Le Ward, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 27/12/2018

Công Ty Cổ Phần Kính Cường Lực Quảng Trị
Mã số thuế:

3200684377

Địa chỉ: Số 633 Lê Duẩn, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Address: No 633 Le Duan, Dong Luong Ward, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 26-12-2018

Công Ty TNHH Mtv Thái Lam
Mã số thuế:

3200684112

Địa chỉ: 181 Lê Lợi, Khu phố 2, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Address: 181 Le Loi, Quarter 2, Dong Luong Ward, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Sale of spare parts and supporting parts of motors and motorcycles )

Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 21-12-2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CT QUẢNG TRỊ
Mã số thuế:

3200683278

Địa chỉ: 260 Hùng vương, Phường Đông Lương , Thành phố Đông Hà , Quảng Trị
Address: 260 Hung Vuong, Dong Luong Ward, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 19/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CT QUẢNG TRỊ
Mã số thuế:

3200683292

Địa chỉ: 260 Hùng vương, Phường Đông Lương , Thành phố Đông Hà , Quảng Trị
Address: 260 Hung Vuong, Dong Luong Ward, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 19/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CT QUẢNG TRỊ
Mã số thuế:

3200683285

Địa chỉ: 260 Hùng Vương, Phường Đông Lương , Thành phố Đông Hà , Quảng Trị
Address: 260 Hung Vuong, Dong Luong Ward, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 19/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp