Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Đông Hà- Quảng Trị

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ New City
Mã số thuế:

3200711077

Địa chỉ: 153 Lý Thường Kiệt, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Address: 153 Ly Thuong Kiet, Dong Luong Ward, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 30-07-2020

Công Ty TNHH Nội Thất Mtc
Mã số thuế:

3200711038

Địa chỉ: Số 08/16 Phan Văn Trị, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Address: No 08/16 Phan Van Tri, Ward 1, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 29-07-2020

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Nội Thất Skyline
Mã số thuế:

3200710997

Địa chỉ: 86 Hoàng Diệu, Khu phố 1, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Address: 86 Hoang Dieu, Quarter 1, Dong Giang Ward, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 28-07-2020

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Châu Hoàng Khang
Mã số thuế:

3200710884

Địa chỉ: 58 Kim Đồng, Khu phố 4, Phường 2, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Address: 58 Kim Dong, Quarter 4, Ward 2, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 2, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 23-07-2020

Công Ty TNHH Mtv Thiện Long
Mã số thuế:

3200710690

Địa chỉ: Đường Nguyễn Vức, khu phố Tân Vĩnh, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Address: Nguyen Vuc Street, Tan Vinh Quarter, Dong Luong Ward, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 21-07-2020

Công Ty TNHH Qt Nhật Nam Phương
Mã số thuế:

3200710683

Địa chỉ: Đường K2, KCN Nam Đông Hà, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Address: K2 Street, Nam Dong Ha Industrial Zone, Dong Luong Ward, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 20-07-2020

Công Ty TNHH Mtv Tư Vấn Môi Trường Trí Tâm
Mã số thuế:

3200710676

Địa chỉ: 72 Ngô Quyền, Phường 5, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Address: 72 Ngo Quyen, Ward 5, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 20-07-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp