Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quảng Trị

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SONG BÌNH QUẢNG TRỊ
Mã số thuế:

3200713116

 Điện thoại:

0973768668

Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 26 Tôn Thất Thuyết, Khu phố 6, Phường 5 , Thành phố Đông Hà , Quảng Trị
Address: 2nd Floor, No 26 Ton That Thuyet, Quarter 6, Ward 5, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Exploitation of stone, sand, gravel and clay)

Phường 5, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 12/10/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH NGÔI SAO
Mã số thuế:

3200712987

 Điện thoại:

(0233) 3526085

Địa chỉ: 38 Hàm Nghi, Phường 1 , Thành phố Đông Hà , Quảng Trị
Address: 38 Ham Nghi, Ward 1, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 01/10/2020

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BẤT ĐỘNG SẢN THÁI BẢO
Mã số thuế:

3200713010

Địa chỉ: Số 02B Lê Thế Hiếu, Phường 1 , Thành phố Đông Hà , Quảng Trị
Address: No 02B Le The Hieu, Ward 1, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 01/10/2020

CÔNG TY TNHH 68 LỘC PHÁT
Mã số thuế:

3200712948

Địa chỉ: Thôn Tân Xuân 2, Xã Thanh An , Huyện Cam Lộ , Quảng Trị
Address: Tan Xuan 2 Hamlet, Thanh An Commune, Cam Lo District, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất điện (Power production)

Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

Ngày thành lập: 28/09/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ NGÂN HÀ GTN
Mã số thuế:

3200712923

 Điện thoại:

0944361568

Địa chỉ: Thôn Tân Phước, Xã Hải Lâm , Huyện Hải Lăng , Quảng Trị
Address: Tan Phuoc Hamlet, Hai Lam Commune, Hai Lang District, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hải Lâm, Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

Ngày thành lập: 28/09/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp