Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quảng Trị

Công Ty TNHH Ecodeals
Mã số thuế:

3200706849

Địa chỉ: 431 Lê Duẩn, Thị Trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Tỉnh Quảng Trị
Address: 431 Le Duan, Ai Tu Town, Trieu Phong District, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu (Retailing by other uncategorized forms)

Thị trấn Ái Tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Mtv Qt Hoàng Nam
Mã số thuế:

3200706912

Địa chỉ: Khu phố 1, Phường Đông Giang, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Address: Quarter 1, Dong Giang Ward, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Asean Enterprise
Mã số thuế:

3200706655

Địa chỉ: 46 Trần Phú, Phường 3, Thị xã Quảng Trị, Tỉnh Quảng Trị
Address: 46 Tran Phu, Ward 3, Quang Tri Town, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường 3, Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị

Ngày thành lập: 05-03-2020

Công Ty Cổ Phần Trung Khởi
Mã số thuế:

3200706704

Địa chỉ: 99 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Khu phố 6, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
Address: 99 Nguyen Binh Khiem, Quarter 6, Ward 1, Dong Ha City, Quang Tri Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 1, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị

Ngày thành lập: 04-03-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp