Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Cái Rồng- Huyện Vân Đồn- Quảng Ninh

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT VÂN ĐỒN
Mã số thuế:

5701974419

Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Cái Rồng , Huyện Vân Đồn , Quảng Ninh
Address: Khu 5, Cai Rong Town, Van Don District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 10/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NGÔI SAO VÂN ĐỒN
Mã số thuế:

5701973574

Địa chỉ: Số 256, Lý Anh Tông, Khu 8, Thị trấn Cái Rồng , Huyện Vân Đồn , Quảng Ninh
Address: No 256, Ly Anh Tong, Khu 8, Cai Rong Town, Van Don District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 08/01/2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Hạ Tầng Vân Đồn
Mã số thuế:

5701948602

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Ban Quản lý khu kinh tế, Thị Trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
Address: 3rd Floor, Ban Quan Ly Khu Kinh Te Building, Cai Rong Town, Van Don District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 08-08-2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Vitas
Mã số thuế:

5701947944

Địa chỉ: Số nhà 28, tổ 2, khu 8, Thị Trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh
Address: No 28, Civil Group 2, Khu 8, Cai Rong Town, Van Don District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Support services related to promoting and organizing tours)

Thị trấn Cái Rồng, Huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 06-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp