Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH 1TV VIỆT HOÀNG

Ngày thành lập: 18/10/2018

Địa chỉ: Số nhà 9, Tổ 6, Khu 5, Phường Hà An , Thị xã Quảng Yên , Quảng Ninh
Address: No 9, Civil Group 6, Khu 5, Ha An Ward, Quang Yen Town, Quang Ninh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Mã số thuế 5701960215
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Thị xã Quảng Yên
Người đại diện Vũ Văn Kiên
Địa chỉ N.Đ.diện Khu 3A, Phường Hà An, Thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh
Delegate address Khu 3a, Ha An Ward, Quang Yen Town, Quang Ninh Province

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1tv Việt Hoàng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính