Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hải Tiến- Thành phố Móng Cái- Quảng Ninh

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DU LỊCH THƯƠNG MẠI TẠI THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
Mã số thuế:

0107746376-001

 Điện thoại:

0988.326.665

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hải Tiến, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh
Address: Hamlet 7, Hai Tien Commune, Mong Cai City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Xã Hải Tiến, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 05/04/2017

TRẠM QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY DÂN TIẾN - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐƯỜNG THỦY QUẢNG NINH
Mã số thuế:

5700469477-005

 Điện thoại:

(0203) 3786407

Địa chỉ: Khu Bến Tàu - Thôn 1, Xã Hải Tiến, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh
Address: Khu Ben Tau, Hamlet 1, Hai Tien Commune, Mong Cai City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Direct supporting services for waterway transport)

Xã Hải Tiến, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 19/12/2016

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC CHUNG
Mã số thuế:

0201260181-003

 Điện thoại:

0904.283.699

Địa chỉ: Thôn 7, Xã Hải Tiến, Thành phố Móng cái, Quảng Ninh
Address: Hamlet 7, Hai Tien Commune, Mong Cai City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hải Tiến, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 13/07/2016

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sinh Phú Móng Cái
Mã số thuế:

5701698166

 Điện thoại:

0782.134.198

Địa chỉ: Thôn 5 - Xã Hải Tiến - Thành phố Móng cái - Quảng Ninh
Address: Hamlet 5, Hai Tien Commune, Mong Cai City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hải Tiến, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 13-03-2014

Công Ty TNHH Phúc Thành Móng Cái
Mã số thuế:

5701489042

 Điện thoại:

(0203) 3786963

Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Hải Tiến - Thành phố Móng cái - Quảng Ninh
Address: Hamlet 4, Hai Tien Commune, Mong Cai City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Hải Tiến, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 30-05-2011

Công ty TNHH một thành viên xây dựng thương mại và XNK Đại Hải
Mã số thuế:

5701381458

 Điện thoại:

0905.561.688

Địa chỉ: Km 13, Thôn 8 - Xã Hải Tiến - Thành phố Móng cái - Quảng Ninh
Address: Km 13, Hamlet 8, Hai Tien Commune, Mong Cai City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng (Building civil engineering works)

Xã Hải Tiến, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 09-04-2010

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hải Tiến
Mã số thuế:

5700960501

 Điện thoại:

(0203) 786342

Địa chỉ: Phòng số 3, trụ sở UBND - Xã Hải Tiến - Thành phố Móng cái - Quảng Ninh
Address: Phong So 3, Tru So Ubnd, Hai Tien Commune, Mong Cai City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other remaining uncategorized personal support services)

Xã Hải Tiến, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 31-10-2008

Uỷ ban nhân dân xã Hải Tiến - thành phố Móng Cái
Mã số thuế:

5700621386

 Điện thoại:

(0203) 786332

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Hải Tiến - Thành phố Móng cái - Quảng Ninh
Address: Hamlet 6, Hai Tien Commune, Mong Cai City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (General State administration and general economy)

Xã Hải Tiến, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 28-12-2006