Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Trần Phú- Thành phố Móng Cái- Quảng Ninh

Công Ty TNHH Giải Trí Kinh Đô Club
Mã số thuế:

5701956561

Địa chỉ: Số 10, đường Hùng Vương, Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh
Address: No 10, Hung Vuong Street, Tran Phu Ward, Mong Cai City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Trần Phú, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 27-09-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Và Xnk Vietsolar
Mã số thuế:

5701955102

Địa chỉ: Số nhà 29, Tổ 10, Khu 2, Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh
Address: No 29, Civil Group 10, Khu 2, Tran Phu Ward, Mong Cai City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Trần Phú, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 21-09-2018

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Vạn Phú
Mã số thuế:

5701948271

Địa chỉ: Số 85, đường Đại lộ Hoà Bình, Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh
Address: No 85, Dai Lo Hoa Binh Street, Tran Phu Ward, Mong Cai City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Trần Phú, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 08-08-2018

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Vạn Phú
Mã số thuế:

5701946700

Địa chỉ: Số 85, đường Đại lộ Hoà Bình, Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh
Address: No 85, Dai Lo Hoa Binh Street, Tran Phu Ward, Mong Cai City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Trần Phú, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 27-07-2018

Công Ty TNHH 1 Tv Xuất Nhập Khẩu Thiên Đức Sinh
Mã số thuế:

5701943308

Địa chỉ: Số 104, đường Triều Dương, Phường Trần Phú, Thành phố Móng cái, Tỉnh Quảng Ninh
Address: No 104, Trieu Duong Street, Tran Phu Ward, Mong Cai City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Trần Phú, Thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 09-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp