Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thị trấn Quảng Hà- Huyện Hải Hà- Quảng Ninh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Gia Qn
Mã số thuế:

5701991118

Địa chỉ: Ô số 04-LK10, KĐT phía Bắc đường mới phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
Address: O So 04-LK10, KDT Phia Bac, Moi Street, Hoang Hoa Tham Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 13-05-2019

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT
Mã số thuế:

5701975839

Địa chỉ: Khu đô thị phía nam phố Lý Thường Kiệt, Thị trấn Quảng Hà , Huyện Hải Hà , Quảng Ninh
Address: Phia Nam Urban Area, Ly Thuong Kiet Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ (Mobile retail or in-market-retail of other uncategorized commodities )

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 16/01/2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Quang Minh Qn
Mã số thuế:

5701973743

Địa chỉ: Phố Nguyễn Du, Thị Trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
Address: Nguyen Du Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 08-01-2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT HẢI HÀ
Mã số thuế:

5701970647

Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Quảng Hà , Huyện Hải Hà , Quảng Ninh
Address: Phan Dinh Phung Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT ĐẦM HÀ
Mã số thuế:

5701970710

Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Quảng Hà , Huyện Hải Hà , Quảng Ninh
Address: Phan Dinh Phung Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT HẢI HÀ
Mã số thuế:

5701970615

Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Quảng Hà , Huyện Hải Hà , Quảng Ninh
Address: Phan Dinh Phung Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT HẢI HÀ
Mã số thuế:

5701970654

Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Quảng Hà , Huyện Hải Hà , Quảng Ninh
Address: Phan Dinh Phung Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT HẢI HÀ
Mã số thuế:

5701970598

Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Quảng Hà , Huyện Hải Hà , Quảng Ninh
Address: Phan Dinh Phung Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ -CCT ĐẦM HÀ
Mã số thuế:

5701970686

Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Quảng Hà , Huyện Hải Hà , Quảng Ninh
Address: Phan Dinh Phung Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐẦM HÀ
Mã số thuế:

5701970728

Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Quảng Hà , Huyện Hải Hà , Quảng Ninh
Address: Phan Dinh Phung Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT ĐẦM HÀ
Mã số thuế:

5701970608

Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Quảng Hà , Huyện Hải Hà , Quảng Ninh
Address: Phan Dinh Phung Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 25/12/2018

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU MINH PHÚC QN
Mã số thuế:

5701961995

Địa chỉ: Số 65 Lý Thường Kiệt, Thị trấn Quảng Hà , Huyện Hải Hà , Quảng Ninh
Address: No 65 Ly Thuong Kiet, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI HƯƠNG CẢNG
Mã số thuế:

5701955279

Địa chỉ: ô số 7 lô 03, khu dân cư phố Ngô Quyền, Thị trấn Quảng Hà , Huyện Hải Hà , Quảng Ninh
Address: O So 7, Lot 03, Khu Dan Cu, Ngo Quyen Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 28/09/2018

Công Ty TNHH Đinh Chiên
Mã số thuế:

5701951612

Địa chỉ: Số nhà 95, Trần Khánh Dư , Thị Trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
Address: No 95, Tran Khanh Du, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 28-08-2018

Công Ty Cổ Phần Nuôi Trồng Thủy Sản Miền Đông
Mã số thuế:

5701950270

Địa chỉ: Số 98, đường Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
Address: No 98, Ly Thuong Kiet Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Nuôi trồng thuỷ sản biển (Producing jewellery, imitation jewellery and related items)

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 17-08-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Việt Anh
Mã số thuế:

5701948112

Địa chỉ: 130 Lý Thường Kiệt, Thị Trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
Address: 130 Ly Thuong Kiet, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 16-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp