Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Hải Hà- Quảng Ninh

Công Ty TNHH Đăng Quyền
Mã số thuế:

5701999043

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Quảng Long, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
Address: Hamlet 2, Quang Long Commune, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Quảng Long, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 21-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Hoàng Gia Qn
Mã số thuế:

5701991118

Địa chỉ: Ô số 04-LK10, KĐT phía Bắc đường mới phố Hoàng Hoa Thám, Thị Trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
Address: O So 04-LK10, KDT Phia Bac, Moi Street, Hoang Hoa Tham Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 13-05-2019

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HOA TRẦN
Mã số thuế:

5701975980

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Quảng Long , Huyện Hải Hà , Quảng Ninh
Address: Hamlet 6, Quang Long Commune, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ (Mobile retail or in-market-retail of other uncategorized commodities )

Xã Quảng Long, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 17/01/2019

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VÀ CÔNG NGHỆ HOÀNG PHÁT
Mã số thuế:

5701975839

Địa chỉ: Khu đô thị phía nam phố Lý Thường Kiệt, Thị trấn Quảng Hà , Huyện Hải Hà , Quảng Ninh
Address: Phia Nam Urban Area, Ly Thuong Kiet Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động hoặc tại chợ (Mobile retail or in-market-retail of other uncategorized commodities )

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 16/01/2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Quang Minh Qn
Mã số thuế:

5701973743

Địa chỉ: Phố Nguyễn Du, Thị Trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
Address: Nguyen Du Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 08-01-2019

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT HẢI HÀ
Mã số thuế:

5701970647

Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Quảng Hà , Huyện Hải Hà , Quảng Ninh
Address: Phan Dinh Phung Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT ĐẦM HÀ
Mã số thuế:

5701970710

Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Quảng Hà , Huyện Hải Hà , Quảng Ninh
Address: Phan Dinh Phung Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT HẢI HÀ
Mã số thuế:

5701970615

Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Quảng Hà , Huyện Hải Hà , Quảng Ninh
Address: Phan Dinh Phung Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT HẢI HÀ
Mã số thuế:

5701970654

Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Quảng Hà , Huyện Hải Hà , Quảng Ninh
Address: Phan Dinh Phung Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT HẢI HÀ
Mã số thuế:

5701970598

Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Quảng Hà , Huyện Hải Hà , Quảng Ninh
Address: Phan Dinh Phung Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ -CCT ĐẦM HÀ
Mã số thuế:

5701970686

Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Quảng Hà , Huyện Hải Hà , Quảng Ninh
Address: Phan Dinh Phung Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT ĐẦM HÀ
Mã số thuế:

5701970728

Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Quảng Hà , Huyện Hải Hà , Quảng Ninh
Address: Phan Dinh Phung Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 25/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT ĐẦM HÀ
Mã số thuế:

5701970608

Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng, Thị trấn Quảng Hà , Huyện Hải Hà , Quảng Ninh
Address: Phan Dinh Phung Street, Quang Ha Town, Hai Ha District, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 25/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp