Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH BÌNH AN HẠ LONG

Ngày thành lập: 12/10/2016

Địa chỉ: Tổ 1, khu 6A, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Address: Civil Group 1, Khu 6a, Hong Hai Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Khai thác và thu gom than non (Exploitation and collection of lignite)

Mã số thuế 5701830551
Điện thoại/ Fax:(0239) 6676632
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh
Người đại diện Trần Quang Hưng
Địa chỉ N.Đ.diện Xóm 2, Xã Vũ Hội, Huyện Vũ Thư, Thái Bình
Delegate address Hamlet 2, Vu Hoi Commune, Vu Thu District, Thai Binh Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Tài nguyên
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
  • Thu khác
  • Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính