Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bạch Đằng- Thành phố Hạ Long- Quảng Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ATC
Mã số thuế:

5701975892

Địa chỉ: Số nhà 44, phố Tuệ Tĩnh, tổ 61, Khu 4, Phường Bạch Đằng , Thành phố Hạ Long , Quảng Ninh
Address: No 44, Tue Tinh Street, Civil Group 61, Khu 4, Bach Dang Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH 1TV VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ HOÀNG DUNG
Mã số thuế:

5701972796

Địa chỉ: Ngõ 1, phố rạp hát, tổ 34, khu 2, Phường Bạch Đằng , Thành phố Hạ Long , Quảng Ninh
Address: Lane 1, Rap Hat Street, Civil Group 34, Khu 2, Bach Dang Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 04/01/2019

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC QUÝ TỴ
Mã số thuế:

5701972651

Địa chỉ: Số nhà 20, tổ 30, Khu 2, Phường Bạch Đằng , Thành phố Hạ Long , Quảng Ninh
Address: No 20, Civil Group 30, Khu 2, Bach Dang Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 04/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TP HẠ LONG
Mã số thuế:

5701971104

Địa chỉ: Đường 25/4, Phường Bạch Đằng , Thành phố Hạ Long , Quảng Ninh
Address: Street 25/4, Bach Dang Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL - CCT TP HẠ LONG
Mã số thuế:

5701971143

Địa chỉ: Đường 25/4, Phường Bạch Đằng , Thành phố Hạ Long , Quảng Ninh
Address: Street 25/4, Bach Dang Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 26/12/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN TLA
Mã số thuế:

5701970291

Địa chỉ: Số 152 đường Lê Thánh Tông, tổ 27, khu 2, Phường Bạch Đằng , Thành phố Hạ Long , Quảng Ninh
Address: No 152, Le Thanh Tong Street, Civil Group 27, Khu 2, Bach Dang Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 21/12/2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Long Hưng
Mã số thuế:

5701968623

Địa chỉ: Số 4, Long Tiên, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Address: No 4, Long Tien, Bach Dang Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 12-12-2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI VÀ CÔNG NGHỆ HÙNG LONG
Mã số thuế:

5701965277

Địa chỉ: Số 26, tổ 6, khu 1, Phường Bạch Đằng , Thành phố Hạ Long , Quảng Ninh
Address: No 26, Civil Group 6, Khu 1, Bach Dang Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 19/11/2018

Công Ty TNHH 1tv Xuất Nhập Khẩu Lan Anh Mc
Mã số thuế:

5701946683

Địa chỉ: Số 01, Tổ 6, Khu 1, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Address: No 01, Civil Group 6, Khu 1, Bach Dang Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 30-07-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC ĐẤT XANH QUẢNG NINH
Mã số thuế:

5701944679

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Việt Á, số 158 Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Address: 4th Floor, Viet A Building, No 158 Le Thanh Tong, Bach Dang Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 12/07/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ CAO STC
Mã số thuế:

5701941646

Địa chỉ: Số 89 đường 25/4, Phường Bạch Đằng , Thành phố Hạ Long , Quảng Ninh
Address: No 89, Street 25/4, Bach Dang Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 28/06/2018

Công Ty Cổ Phần Atl
Mã số thuế:

5701934818

Địa chỉ: Số 152 đường Lê Thánh Tông, Tổ 27, Khu 2, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Address: No 152, Le Thanh Tong Street, Civil Group 27, Khu 2, Bach Dang Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 22-05-2018

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng Phúc Quang
Mã số thuế:

5701932867

Địa chỉ: Số 26, tổ 33, khu 2B, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh
Address: No 26, Civil Group 33, Khu 2b, Bach Dang Ward, Ha Long City, Quang Ninh Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

Ngày thành lập: 10-05-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp