Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Long Dũng 68

Ngày thành lập: 17-11-2017

Địa chỉ: Tổ 1, khu Tân Lập 1, Phường Cẩm Thủy, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh
Address: Civil Group 1, Khu Tan Lap 1, Cam Thuy Ward, Cam Pha City, Quang Ninh Province

Ngành nghề chính (Main profession): Nuôi trồng thuỷ sản biển (Producing jewellery, imitation jewellery and related items)

Mã số thuế 5701906909
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Long Dũng 68
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Quảng Ninh
Người đại diện Bùi Văn Dũng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Long Dũng 68

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính