Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Trà Bồng- Quảng Ngãi

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CQT- HUYỆN TÂY TRÀ- CCT KHU VỰC TRÀ BỒNG - TÂY TRÀ
Mã số thuế:

4300830513

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Trà Xuân , Huyện Trà Bồng , Quảng Ngãi
Address: Civil Group 5, Tra Xuan Town, Tra Bong District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 31/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CQT- HUYỆN TRÀ BỒNG- CCT KHU VỰC TRÀ BỒNG - TÂY TRÀ
Mã số thuế:

4300830552

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Trà Xuân , Huyện Trà Bồng , Quảng Ngãi
Address: Civil Group 5, Tra Xuan Town, Tra Bong District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 31/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CQT-HUYỆN TÂY TRÀ - CCT KV TRÀ BỒNG - TÂY TRÀ
Mã số thuế:

4300830538

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Trà Xuân , Huyện Trà Bồng , Quảng Ngãi
Address: Civil Group 5, Tra Xuan Town, Tra Bong District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 31/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CQT- HUYỆN TRÀ BỒNG - CCT KV TRÀ BỒNG - TÂY TRÀ
Mã số thuế:

4300830584

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Trà Xuân , Huyện Trà Bồng , Quảng Ngãi
Address: Civil Group 5, Tra Xuan Town, Tra Bong District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 31/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ- HUYỆN TÂY TRÀ - CCT KV TRÀ BỒNG - TÂY TRÀ
Mã số thuế:

4300830520

Địa chỉ: TDP 5, Thị trấn Trà Xuân , Huyện Trà Bồng , Quảng Ngãi
Address: TDP 5, Tra Xuan Town, Tra Bong District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 31/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ- HUYỆN TRÀ BỒNG -
Mã số thuế:

4300830577

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Trà Xuân , Huyện Trà Bồng , Quảng Ngãi
Address: Civil Group 5, Tra Xuan Town, Tra Bong District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 31/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CQT-HUYỆN TRÀ BỒNG - CCT KV TRÀ BỒNG - TÂY TRÀ
Mã số thuế:

4300830545

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Trà Xuân , Huyện Trà Bồng , Quảng Ngãi
Address: Civil Group 5, Tra Xuan Town, Tra Bong District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 31/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-HUYỆN TÂY TRÀ -CCT KHU VỰC TRÀ BỒNG TÂY TRÀ
Mã số thuế:

4300830506

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Trà Xuân , Huyện Trà Bồng , Quảng Ngãi
Address: Civil Group 5, Tra Xuan Town, Tra Bong District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 31/12/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Anh Tú
Mã số thuế:

4300823192

Địa chỉ: Thôn Phú An, Xã Trà Phú, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Phu An Hamlet, Tra Phu Commune, Tra Bong District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Trà Phú, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 17-08-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm Xây Dựng Tổng Hợp Long Sơn
Mã số thuế:

4300815378

Địa chỉ: Khu dân cư số 10, Tổ dân phố 5, Thị Trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: So 10 Residential Area, Civil Group 5, Tra Xuan Town, Tra Bong District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 05-04-2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP HÙNG VIỆT
Mã số thuế:

4300809254

Địa chỉ: Khu dân cư 4, tổ dân phố 4, Thị trấn Trà Xuân , Huyện Trà Bồng , Quảng Ngãi
Address: Residential Area 4, Civil Group 4, Tra Xuan Town, Tra Bong District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Thị trấn Trà Xuân, Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 06/12/2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp