Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Sơn Tịnh- Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Dong Ah Vina
Mã số thuế:

4300846009

Địa chỉ: Số 1, đường số 1A, KCN Việt Nam - Singapore, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: No 1, 1a Street, Viet Nam - Singapore Industrial Zone, Tinh Phong Commune, Son Tinh District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su (Producing rubber tyres and tubes; mending and recycling rubber tyres )

Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 28-11-2019

Công Ty TNHH 2 Thành Viên Nhựa Bảo Vân - Quảng Ngãi
Mã số thuế:

4300845319

Địa chỉ: 272A đường số 1, KCN Việt Nam- Singapore, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 272a, Street No 1, Viet Nam- Singapore Industrial Zone, Tinh Phong Commune, Son Tinh District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Bảo An
Mã số thuế:

4300844499

Địa chỉ: Xóm 2, Thọ Đông, Xã Tịnh Thọ, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Hamlet 2, Tho Dong, Tinh Tho Commune, Son Tinh District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Xã Tịnh Thọ, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 22-10-2019

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghệ Vintech
Mã số thuế:

4300843921

Địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Street No 1, Tinh Phong Industrial Zone, Tinh Phong Commune, Son Tinh District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Xây Dựng Quang Cảnh
Mã số thuế:

4300843223

Địa chỉ: Thôn Phong Niên Hạ, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Phong Nien Ha Hamlet, Tinh Phong Commune, Son Tinh District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 24-09-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Thương Mại Sơn Hà
Mã số thuế:

4300842861

Địa chỉ: Thôn Lâm Lộc Nam, Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Lam Loc Nam Hamlet, Tinh Ha Commune, Son Tinh District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 16-09-2019

CÔNG TY TNHH GESIN VIỆT NAM
Mã số thuế:

4300830369

Địa chỉ: Số 7, đường số 4, KCN Việt Nam- Singapore, Xã Tịnh Thọ , Huyện Sơn Tịnh , Quảng Ngãi
Address: No 7, Street No 4, Viet Nam- Singapore Industrial Zone, Tinh Tho Commune, Son Tinh District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thảm, chăn, đệm (Production of rugs, blankets, cushions)

Xã Tịnh Thọ, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 29/12/2018

Công Ty TNHH Bekaert Việt Nam
Mã số thuế:

4300830337

Địa chỉ: Số 2, đường số 7, KCN Việt Nam-Singapore, Xã Tịnh Thọ, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: No 2, Street No 7, Viet Nam-Singapore Industrial Zone, Tinh Tho Commune, Son Tinh District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Tịnh Thọ, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 28-12-2018

Công Ty TNHH Happy Furniture (việt Nam)
Mã số thuế:

4300829902

Địa chỉ: Số 5, Đại Lộ Hữu Nghị, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: No 5, Dai Lo Huu Nghi, Viet Nam - Singapore Industrial Zone, Tinh Phong Commune, Son Tinh District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Producing beds, wardrobes, tables, chairs)

Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 24-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp