Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Sơn Tây- Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thiện Đạt
Mã số thuế:

4300817505

Địa chỉ: Khu dân cư Đồng Bà Cầu, thôn Huy Măng, Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Dong Ba Cau Residential Area, Huy Mang Hamlet, Son Dung Commune, Son Tay District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 17-05-2018

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ HUYỆN SƠN TÂY
Mã số thuế:

4300813645

 Điện thoại:

0914741089

Địa chỉ: Đăk Trên - Sơn Dung, Xã Sơn Dung , Huyện Sơn Tây , Quảng Ngãi
Address: Dak Tren - Son Dung, Son Dung Commune, Son Tay District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Xã Sơn Dung, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 05/03/2018

Trường Trung học Sơn Tinh
Mã số thuế:

4300776400

Địa chỉ: Xà Ruông - Xã Sơn Tinh - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi
Address: Xa Ruong, Son Tinh Commune, Son Tay District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông (Junior high school and High school education)

Xã Sơn Tinh, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 31-03-2016

Công Ty TNHH Nhất Hưng Sơn Tây
Mã số thuế:

4300776016

 Điện thoại:

0914.740.511

Địa chỉ: Thôn Bãi Màu - Xã Sơn Tân - Huyện Sơn Tây - Quảng Ngãi
Address: Bai Mau Hamlet, Son Tan Commune, Son Tay District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Xã Sơn Tân, Huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 23-03-2016

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp