Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Trà Khúc 2

Ngày thành lập: 14-08-2018

Địa chỉ: Ngã 3 Hà Thành, Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Nga 3 Ha Thanh, Son Thanh Commune, Son Ha District, Quang Ngai Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất, truyền tải và phân phối điện (Production, transmission and distribution of electricity)

Mã số thuế 4300822960
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Trà Khúc 2
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Quảng Ngãi
Người đại diện Trần Hoàng Anh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Thủy Điện Trà Khúc 2

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính