Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Sơn Thành- Huyện Sơn Hà- Quảng Ngãi

Trường Mẫu giáo Sơn thành
Mã số thuế:

4300755432

Địa chỉ: Thôn Gò chu - Xã Sơn Thành - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
Address: Go Chu Hamlet, Son Thanh Commune, Son Ha District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 24-03-2015

Trường Trung học Cơ sở Sơn thành
Mã số thuế:

4300755150

Địa chỉ: Thôn Gò rinh - Xã Sơn Thành - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
Address: Go Rinh Hamlet, Son Thanh Commune, Son Ha District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 19-03-2015

Trường Tiểu học Sơn Thành
Mã số thuế:

4300753435

Địa chỉ: Thôn Gò Chu - Xã Sơn Thành - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
Address: Go Chu Hamlet, Son Thanh Commune, Son Ha District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 10-02-2015

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Tân Nhật Toàn
Mã số thuế:

4300698978

 Điện thoại:

(0255) 3691042

Địa chỉ: Thôn Gò Chu - Xã Sơn Thành - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
Address: Go Chu Hamlet, Son Thanh Commune, Son Ha District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27-11-2012

Trường THPT Quang Trung
Mã số thuế:

4300456168

 Điện thoại:

(0255) 3880689

Địa chỉ: Sơn Thành - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
Address: Son Thanh, Son Ha District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 29-05-2009

DNTN Thái Bình
Mã số thuế:

4300219417

 Điện thoại:

(0205) 5864422

Địa chỉ: Xã Sơn Thành - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
Address: Son Thanh Commune, Son Ha District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of engine fuel in specialized stores)

Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 07-09-2005

UBND Xã Sơn Thành
Mã số thuế:

4300271897

 Điện thoại:

(0205) 5864317

Địa chỉ: Xã Sơn Thành - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
Address: Son Thanh Commune, Son Ha District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Sơn Thành, Huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 16-06-1999