Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tịnh Ấn Tây- Thành phố Quảng Ngãi- Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG CAD.ENGINEERS VN
Mã số thuế:

4300831027

Địa chỉ: Lô 08 Thiên Hưng, Khu đô thị Thiên Mỹ Lộc, Xã Tịnh ấn Tây , Thành phố Quảng Ngãi , Quảng Ngãi
Address: Lot 08 Thien Hung, Thien My Loc Urban Area, Tinh An Tay Commune, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 05/01/2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Ngữ Màn Ảnh
Mã số thuế:

4300825954

Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Thong Nhat Hamlet, Tinh An Tay Commune, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 16-10-2018

Công Ty TNHH Cơ Khí – Thương Mại Và Dịch Vụ H&đ
Mã số thuế:

4300820610

Địa chỉ: 647/2 đường Võ Nguyên Giáp, Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 647/2, Vo Nguyen Giap Street, Tinh An Tay Commune, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 13-07-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cây Xanh Lợi Gia Phát
Mã số thuế:

4300818869

Địa chỉ: Xóm 6, thôn Cộng Hòa I, Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Hamlet 6, Cong Hoa I Hamlet, Tinh An Tay Commune, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 12-06-2018

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẮC ĐỊA VÀ MÔI TRƯỜNG VN039
Mã số thuế:

4300818562

Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Thong Nhat Hamlet, Tinh An Tay Commune, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 07/06/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Thiết Kế Và Thi Công Nội Thất Phạm Hòa
Mã số thuế:

4300818033

Địa chỉ: Số: 55 đường Thiên Mỹ, khu dân cư Thiên Mỹ Lộc, Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: So: 55, Thien My Street, Thien My Loc Residential Area, Tinh An Tay Commune, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 24-05-2018

Công Ty TNHH Tổng Hợp Pv Sông Trà
Mã số thuế:

4300818001

Địa chỉ: Cụm công nghiệp làng nghề Tịnh Ấn Tây, Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Cong Nghiep Cluster, Nghe Tinh An Tay Village, Tinh An Tay Commune, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 24-05-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Và Thương Mại Hà Khánh
Mã số thuế:

4300815018

Địa chỉ: 761 đường Võ Nguyên Giáp, Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 761, Vo Nguyen Giap Street, Tinh An Tay Commune, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Installing other construction systems)

Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 30-03-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhựa Hạnh Thương
Mã số thuế:

4300814014

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Làng nghề Tịnh Ấn Tây, Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Cong Nghiep Cluster, Nghe Tinh An Tay Village, Tinh An Tay Commune, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 12-03-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Phước Trí
Mã số thuế:

4300813405

Địa chỉ: 583 Võ Nguyên Giáp, Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 583 Vo Nguyen Giap, Tinh An Tay Commune, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 13-02-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lê Gia Hoàng Tuấn
Mã số thuế:

4300810891

Địa chỉ: Số 968 Võ Nguyên Giáp, Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: No 968 Vo Nguyen Giap, Tinh An Tay Commune, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 28-12-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Sơn Đức
Mã số thuế:

4300809952

Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Thong Nhat Hamlet, Tinh An Tay Commune, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 15-12-2017

Công Ty TNHH Sagapa
Mã số thuế:

4300808476

Địa chỉ: Lô P3A35, Đường Thiên Lộc, Khu đô thị Thiên Mỹ Lộc VSip, Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Lot P3a35, Thien Loc Street, Thien My Loc Vsip Urban Area, Tinh An Tay Commune, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 22-11-2017

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DIỆU VY
Mã số thuế:

4300807659

Địa chỉ: Thôn Hòa Bình, Xã Tịnh ấn Tây , Thành phố Quảng Ngãi , Quảng Ngãi
Address: Hoa Binh Hamlet, Tinh An Tay Commune, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/10/2017

Công Ty TNHH Kiến Trúc Xanh Phượng Hoàng
Mã số thuế:

4300807306

Địa chỉ: Số P2.A33 Đường Thiên Mỹ, KDC Thiên Mỹ Lộc, Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: No P2.a33, Thien My Street, Kdc Thien My Loc, Tinh An Tay Commune, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Xã Tịnh Ấn Tây, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 17-10-2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp