Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Đt Tm Kỹ Thuật Năng Lượng Hu Lee

Ngày thành lập: 13-01-2020

Địa chỉ: Số 73 Thành Thái, Phường Trần Phú, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: No 73 Thanh Thai, Tran Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Mã số thuế 4300848824
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Quảng Ngãi
Người đại diện Nguyễn Thanh Hùng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đt Tm Kỹ Thuật Năng Lượng Hu Lee

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Đầu Tư Hoàng Nhật Anh
Địa chỉ: Thửa đất số 812, tờ bản đồ số 20, Ấp Hoá Nhựt, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Address: Thua Dat So 812, To Ban Do So 20, Hoa Nhut Hamlet, Tan Vinh Hiep Commune, Tan Uyen Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702847755

Bình Dương

Ngày thành lập: 20-01-2020