Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dvtm Gia Nguyễn
Mã số thuế:

4300844428

Địa chỉ: Thôn Tân Hy, Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Tan Hy Hamlet, Binh Dong Commune, Binh Son District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Xã Bình Đông, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 21-10-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quốc Tế Bình Nguyên Quảng Ngãi
Mã số thuế:

4300844308

Địa chỉ: 278 Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 278 Tran Hung Dao, Nghia Lo Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 18-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm Thanh An
Mã số thuế:

4300844160

Địa chỉ: 551 Trường Chinh, Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 551 Truong Chinh, Nghia Lo Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 16-10-2019

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Lắp Lê Nguyễn
Mã số thuế:

4300844139

Địa chỉ: 409 Phan Đình Phùng, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 409 Phan Dinh Phung, Chanh Lo Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 16-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Song Nguyên
Mã số thuế:

4300844121

Địa chỉ: Lô A2, 10-11 đường Trương Đăng Trinh, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Lot A2, 10- 11, Truong Dang Trinh Street, Chanh Lo Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 15-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Vĩnh Thịnh Phát
Mã số thuế:

4300844072

Địa chỉ: Số: 40 LK02 Khu đô thị Phú Mỹ, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: So: 40 LK02, Phu My Urban Area, Nghia Chanh Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty CP Đầu Tư Incomholding
Mã số thuế:

4300844058

Địa chỉ: 652 Nguyễn Văn Linh, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: 652 Nguyen Van Linh, Truong Quang Trong Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghệ Vintech
Mã số thuế:

4300843921

Địa chỉ: Đường số 1, Khu công nghiệp Tịnh Phong, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Street No 1, Tinh Phong Industrial Zone, Tinh Phong Commune, Son Tinh District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm Hiệp Phát
Mã số thuế:

4300843897

Địa chỉ: N1.15 Lô 18 Phú Mỹ, Khu đô thị An Phú Sinh, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: N1.15, Lot 18 Phu My, An Phu Sinh Urban Area, Nghia Chanh Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 08-10-2019