Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Nhật Trí Dũng

Ngày thành lập: 15-08-2017

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đức Tân, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Hamlet 1, Duc Tan Commune, Mo Duc District, Quang Ngai Province

Ngành nghề chính (Main profession): Nuôi trồng thuỷ sản biển (Producing jewellery, imitation jewellery and related items)

Mã số thuế 4300804640
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Nhật Trí Dũng
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Quảng Ngãi
Người đại diện Nguyễn Văn Đông

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Đầu Tư Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Nhật Trí Dũng

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính