Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đức Phong- Huyện Mộ Đức- Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Tổng Hợp Thành Tín
Mã số thuế:

4300824527

Địa chỉ: Thôn Lâm Thượng, Xã Đức Phong, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Lam Thuong Hamlet, Duc Phong Commune, Mo Duc District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề (Activities of recreational parks and theme parks)

Xã Đức Phong, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 18-09-2018

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HAHANA
Mã số thuế:

4300812909

Địa chỉ: Thôn Thạch Than, Xã Đức Phong , Huyện Mộ Đức , Quảng Ngãi
Address: Thach Than Hamlet, Duc Phong Commune, Mo Duc District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (Producing cosmetics, soap, detergent, polish and sanitary finished product )

Xã Đức Phong, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 02/02/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Minh Toàn Thắng
Mã số thuế:

4300804111

Địa chỉ: Thôn Văn Hà, Xã Đức Phong, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Van Ha Hamlet, Duc Phong Commune, Mo Duc District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đức Phong, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 02-08-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Nông Hưng Phát
Mã số thuế:

4300790035

Địa chỉ: Khu dân cư 23, thôn Thạch Than, Xã Đức Phong, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Residential Area 23, Thach Than Hamlet, Duc Phong Commune, Mo Duc District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Đức Phong, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 09-12-2016

Cửa Hàng Anh Chí - Đức Phong
Mã số thuế:

4300371475-001

 Điện thoại:

(0255) 3934960

Địa chỉ: Thôn Thạch Thang - Xã Đức Phong - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
Address: Thach Thang Hamlet, Duc Phong Commune, Mo Duc District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đức Phong, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 21-02-2011

Trường Trung Học Cơ Sở Bắc Phong
Mã số thuế:

4300478443

 Điện thoại:

(0255) 3857902

Địa chỉ: Thôn Lâm Hạ, Xã Đức Phong - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
Address: Lam Ha Hamlet, Duc Phong Commune, Mo Duc District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Đức Phong, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 24-08-2009

Trường Tiểu Học Thạch Thang
Mã số thuế:

4300473445

 Điện thoại:

(0255) 3857733

Địa chỉ: Thôn Thạch Thang, xã Đức Phong - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
Address: Thach Thang Hamlet, Duc Phong Commune, Mo Duc District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Đức Phong, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 28-07-2009

Trường Trung Học Cơ Sở Đức Phong
Mã số thuế:

4300472191

 Điện thoại:

(0255) 3857208

Địa chỉ: Thôn Văn Hà, Xã Đức Phong - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
Address: Van Ha Hamlet, Duc Phong Commune, Mo Duc District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Đức Phong, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 21-07-2009

Trường Tiểu Học Đức Phong
Mã số thuế:

4300460767

 Điện thoại:

(0255) 3857451

Địa chỉ: Xã Đức Phong - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
Address: Duc Phong Commune, Mo Duc District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Đức Phong, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 15-06-2009