Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Đức Chánh- Huyện Mộ Đức- Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Nương
Mã số thuế:

4300814769

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Hamlet 6, Duc Chanh Commune, Mo Duc District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (Provision of food services under temporary contracts for clients (serving food for banquets, meetings, weddings, etc.) )

Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 28-03-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Kinh Doanh Thiện Phú
Mã số thuế:

4300810838

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Hamlet 6, Duc Chanh Commune, Mo Duc District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27-12-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Xây Dựng Hạnh Phúc
Mã số thuế:

4300808677

Địa chỉ: Khu dân cư 36, thôn 6, Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Residential Area 36, Hamlet 6, Duc Chanh Commune, Mo Duc District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27-11-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng - Thương Mại - Dịch Vụ Mỹ Trí
Mã số thuế:

4300806895

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Hamlet 6, Duc Chanh Commune, Mo Duc District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 09-10-2017

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG AKURA VINA
Mã số thuế:

4300805676

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Quán Lát, Xã Đức Chánh , Huyện Mộ Đức , Quảng Ngãi
Address: Cong Nghiep Quan Lat Cluster, Duc Chanh Commune, Mo Duc District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 07/09/2017

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Cấu Kiện Bê Tông & Hạ Tầng Kiến Trường
Mã số thuế:

4300798274

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Quán Lát, Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Cong Nghiep Quan Lat Cluster, Duc Chanh Commune, Mo Duc District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 08-04-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Và Kinh Doanh Vạn Phúc
Mã số thuế:

4300797866

Địa chỉ: Đội 9, thôn 6 Xã/Phường/Thị trấn: Đức Chánh, Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Hamlet 9, 6 Xa/phuong/thi Tran: Duc Chanh Hamlet, Duc Chanh Commune, Mo Duc District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ (Construction of railways and road projects)

Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 03-04-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Xuất Nhập Khẩu Hồng Hoa
Mã số thuế:

4300789142

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Đức Chánh - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
Address: Hamlet 6, Duc Chanh Commune, Mo Duc District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 17-11-2016

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Thiên Thịnh Phú
Mã số thuế:

4300788501

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Đức Chánh - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
Address: Hamlet 1, Duc Chanh Commune, Mo Duc District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 01-11-2016

Trường Mầm non Đức Chánh
Mã số thuế:

4300758673

Địa chỉ: Xã Đức Chánh - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
Address: Duc Chanh Commune, Mo Duc District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Đức Chánh, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 22-05-2015

1 2 3 4 Tiếp