Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Minh Long- Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lại Linh
Mã số thuế:

4300805757

Địa chỉ: Thôn Diên Sơn, Xã Long Sơn, Huyện Minh Long, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Dien Son Hamlet, Long Son Commune, Minh Long District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Long Sơn, Huyện Minh Long, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 12-09-2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp