Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phổ Châu- Huyện Đức Phổ- Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ct Sa Huỳnh
Mã số thuế:

4300721867

 Điện thoại:

0916.977.775

Địa chỉ: QL1A, thôn Hưng Long - Xã Phổ Châu - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi
Address: Ql1a, Hung Long Hamlet, Pho Chau Commune, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Phổ Châu, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 16-10-2013

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Minh Thảo Tại Quảng Ngãi
Mã số thuế:

4100453498-001

 Điện thoại:

(0256) 3732284

Địa chỉ: Thôn Hưng Long - Xã Phổ Châu - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi
Address: Hung Long Hamlet, Pho Chau Commune, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu (Producing products from other uncategorized non-metal minerals )

Xã Phổ Châu, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 17-04-2012

UBND Xã Phổ Châu
Mã số thuế:

4300323432

 Điện thoại:

(0205) 5860598

Địa chỉ: Xã Phổ Châu - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi
Address: Pho Chau Commune, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) (Other financial services (excluding insurance and social insurance) )

Xã Phổ Châu, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 08-04-2004