Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đức Phổ- Quảng Ngãi

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN DỰ ÁN ĐÔ THỊ NAM HÙNG VƯƠNG
Mã số thuế:

4300852355

Địa chỉ: Thôn Vạn Lý, Xã Phổ Phong , Huyện Đức Phổ , Quảng Ngãi
Address: Van Ly Hamlet, Pho Phong Commune, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (Direct supporting services for waterway transport)

Xã Phổ Phong, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 27/04/2020

Công Ty TNHH Lâm Viên An
Mã số thuế:

4300848260

 Điện thoại:

0973214026

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị Trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Civil Group 2, Duc Pho Town, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại - Dv Nguyên Quảng True Coffee
Mã số thuế:

4300848158

 Điện thoại:

0932146907

Địa chỉ: Đường Nguyễn Nghiêm, Thôn An Trường, Xã Phổ Ninh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Nguyen Nghiem Street, An Truong Hamlet, Pho Ninh Commune, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Xã Phổ Ninh, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dv Game Giải Trí Thịnh Phát
Mã số thuế:

4300837406

 Điện thoại:

0989892376

Địa chỉ: Thôn La Vân, Xã Phổ Thạnh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: La Van Hamlet, Pho Thanh Commune, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Phổ Thạnh, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 31-05-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vmc Phú An
Mã số thuế:

4300837371

 Điện thoại:

0918143433

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Bình, Xã Phổ Ninh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Vinh Binh Hamlet, Pho Ninh Commune, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Phổ Ninh, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 31-05-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhà Máy Cán Tôn Phổ Khánh
Mã số thuế:

4300837075

Địa chỉ: Thôn Diên Trường, Xã Phổ Khánh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Dien Truong Hamlet, Pho Khanh Commune, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Phổ Khánh, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 23-05-2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN TRÚC NGUYỄN
Mã số thuế:

4300831563

Địa chỉ: Đội 6, Thôn Vĩnh Bình, Xã Phổ Ninh , Huyện Đức Phổ , Quảng Ngãi
Address: Hamlet 6, Vinh Binh Hamlet, Pho Ninh Commune, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Phổ Ninh, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 17/01/2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Xây Dựng Duy Phát
Mã số thuế:

4300831690

Địa chỉ: Thôn Hiển Văn, Xã Phổ Hòa, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Hien Van Hamlet, Pho Hoa Commune, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Phổ Hòa, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 18-01-2019

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊA ỐC QUANG MINH
Mã số thuế:

4300831179

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị Trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Civil Group 2, Duc Pho Town, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 09-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp