Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Đức Phổ- Quảng Ngãi

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dv Game Giải Trí Thịnh Phát
Mã số thuế:

4300837406

Địa chỉ: Thôn La Vân, Xã Phổ Thạnh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: La Van Hamlet, Pho Thanh Commune, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Phổ Thạnh, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 31-05-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Vmc Phú An
Mã số thuế:

4300837371

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Bình, Xã Phổ Ninh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Vinh Binh Hamlet, Pho Ninh Commune, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Phổ Ninh, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 31-05-2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KIẾN TRÚC NGUYỄN
Mã số thuế:

4300831563

Địa chỉ: Đội 6, Thôn Vĩnh Bình, Xã Phổ Ninh , Huyện Đức Phổ , Quảng Ngãi
Address: Hamlet 6, Vinh Binh Hamlet, Pho Ninh Commune, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Phổ Ninh, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 17/01/2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Và Xây Dựng Duy Phát
Mã số thuế:

4300831690

Địa chỉ: Thôn Hiển Văn, Xã Phổ Hòa, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Hien Van Hamlet, Pho Hoa Commune, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Phổ Hòa, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 18-01-2019

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐỊA ỐC QUANG MINH
Mã số thuế:

4300831179

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị Trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi
Address: Civil Group 2, Duc Pho Town, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thị trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 09-01-2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI HUYỆN BA TƠ - CCT KHU VỰC ĐỨC PHỔ - BA TƠ
Mã số thuế:

4300830880

Địa chỉ: Đường Phạm Hữu Nhật- Tổ dân phố 5, Thị trấn Đức Phổ , Huyện Đức Phổ , Quảng Ngãi
Address: Pham Huu Nhat Street, Civil Group 5, Duc Pho Town, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 03/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI HUYỆN ĐỨC PHỔ- CCT KHU VỰC ĐỨC PHỔ - BA TƠ
Mã số thuế:

4300830873

Địa chỉ: Đường Phạm Hữu Nhật, Tổ dân phố 5, Thị trấn Đức Phổ , Huyện Đức Phổ , Quảng Ngãi
Address: Pham Huu Nhat Street, Civil Group 5, Duc Pho Town, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 03/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ HUYỆN BA TƠ-CCT KHU VỰC ĐỨC PHỔ - BA TƠ
Mã số thuế:

4300830418

Địa chỉ: Đường Phạm Hữu Nhật- Tổ dân phố 5, Thị trấn Đức Phổ , Huyện Đức Phổ , Quảng Ngãi
Address: Pham Huu Nhat Street, Civil Group 5, Duc Pho Town, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CƠ QUAN THUẾ HUYỆN BA TƠ-CCT KHU VỰC ĐỨC PHỔ - BA TƠ
Mã số thuế:

4300830400

Địa chỉ: Đường Phạm Hữu Nhật- Tổ dân phố 5, Thị trấn Đức Phổ , Huyện Đức Phổ , Quảng Ngãi
Address: Pham Huu Nhat Street, Civil Group 5, Duc Pho Town, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CQT HUYỆN ĐỨC PHỔ-CCT KHU VỰC ĐỨC PHỔ- BA TƠ
Mã số thuế:

4300830376

Địa chỉ: Đường Phạm Hữu Nhật, Thị trấn Đức Phổ , Huyện Đức Phổ , Quảng Ngãi
Address: Pham Huu Nhat Street, Duc Pho Town, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 29/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ HUYỆN BA TƠ- CCT KHU VỰC ĐỨC PHỔ - BA TƠ
Mã số thuế:

4300830390

Địa chỉ: Đường Phạm Hữu Nhật- Tổ dân phố 5, Thị trấn Đức Phổ , Huyện Đức Phổ , Quảng Ngãi
Address: Pham Huu Nhat Street, Civil Group 5, Duc Pho Town, Duc Pho District, Quang Ngai Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

Ngày thành lập: 29/12/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp